nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.04.2019 "Hardfruit- en rundveesector zijn sectoren in crisis"

Minister van Landbouw Ducarme erkent de fruit- en vleesveesector als sectoren in crisis. Door de Russische boycot, de late nachtvorst in 2017 en de droogte vorig jaar zijn de financiële reserves op fruitbedrijven uitgeput. De erkenning als sector in crisis komt neer op een vrijstelling van de sociale bijdragen voor de zwaarst getroffen bedrijven. Minister Ducarme noemt het een “tijdelijke maatregel om de telers wat ademruimte te geven, tot de crisis voorbij is”. Ook de vleesveehouderij kreeg het hard te verduren, en kan beroep doen op de noodmaatregel. “Vleesveehouders bevinden zich momenteel in een crisissituatie die dringend maatregelen vereist. Ik denk daarbij ook aan het recente horecacharter, waarbij onze restauranthouders zich ertoe verbonden hebben om Belgisch rundvlees meer te promoten.”

Uit de economische barometer voor de fruitsector blijkt dat de volledige sector het op vandaag zeer moeilijk heeft en met zware liquiditeitsproblemen kampt. De extreme droogte en hitte van vorige zomer had een nefaste impact op de bewaarbaarheid van het hardfruit, zeker bij peren. “Bij heel wat koelcellen worden momenteel ernstige bewaarproblemen vastgesteld, zodat het fruit niet meer verkoopbaar is”, laat Boerenbond weten. Ook de rundvleessector blijft kampen met een moeilijke prijsvorming door een aanhoudend dalend verbruik, waarbij het marktevenwicht verstoord blijft. “Bovendien blijven de voederprijzen op een hoog niveau, onder andere door de aanhoudende droogte van vorige zomer.”

Op vraag van Truiens schepen van Fruitteelt Hilde Vautmans (Open Vld) en Boerenbond erkende federaal landbouwminister Ducarme de appel-, peren- en vleesveesector als sectoren in crisis. Naargelang hun situatie kunnen de producenten aanspraak maken op een vrijstelling, vermindering of uitstel van hun sociale bijdragen. “Toen minister Ducarme begin februari bekendmaakte dat hij de varkenshouderij als sector in crisis erkende, heb ik onmiddellijk aan de alarmbel getrokken en gevraagd om hetzelfde te doen voor de hardfruitsector”, reageert Hilde Vautmans. “Daarom ben ik erg tevreden dat de minister deze beslissing effectief nam. Daarnaast is het een krachtig signaal aan de banken en naar de Vlaamse overheid om sneller werk te maken van de uitbetaling van de schade door nachtvorst in 2017 en droogte in 2018.”

Ook Boerenbond is tevreden met de erkenning. Deze beslissing kan de zware financiële problemen waar beide sectoren mee kampen helpen opvangen. “Gezien de aanslepende crisis is dit een belangrijke beslissing”, klinkt het. Door de erkenning als ‘sector in moeilijkheden’ komen de betrokken rundvee- en fruitbedrijven in aanmerking voor de vrijstelling van de betaling van de sociale bijdragen als zelfstandige voor vier of vijf kwartalen en dit via een vrij vlotte en eenvoudige aanvraagprocedure bij hun sociaal verzekeringsfonds. “Voor Boerenbond is dit een welgekomen hulp voor beide sectoren die al geruime tijd geconfronteerd worden met zware problemen en behoefte hebben aan maatregelen die de liquiditeit ondersteunen”, aldus Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Bron: Het Belang van Limburg / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via