nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.06.2018 “Heel wat aan het bewegen in de rundvleessector”

Door een dalende verbruikstrend, de bijkomende negatieve berichtgeving rond rundvlees en de recente schandalen in de slachthuizen blijft de vleesveesector zwaar onder druk staan. Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker ziet echter heel wat bewegen in de rundvleessector en ziet de toekomst hoopvol tegemoet. “Heel wat kansen worden nu gecreëerd om het interprofessioneel overleg te versterken. Die kansen moeten we grijpen”, stelt ze strijdvaardig in ledenblad Boer&Tuinder.

Door de aanhoudende slechte rentabiliteit beslissen heel wat vleesveehouders om hun rundvleesproductie af te bouwen of volledig stop te zetten. Nochtans bevestigen steeds meer wetenschappers en voedingsdeskundigen dat vlees – door zijn nutritionele waarde – zijn plaats heeft in een evenwichtig voedingspatroon, stelt De Becker. Hoog tijd dus om het tij te keren, vindt ze. “Het is belangrijk om te blijven inzetten op een gestructureerd interprofessioneel overleg met de afnemers om op die manier de rundvleesketen aan te sturen”, geeft ze onder meer aan. “Vorige week trad de FWA, de Waalse landbouworganisatie, alvast opnieuw toe tot de werking van IVB, zodat deze Interprofessionele Vereniging voor Belgisch Vlees opnieuw een federale rol kan gaan spelen. Bijkomend werd Belbeef recent ook erkend als brancheorganisatie, waardoor binnen de keten structurele en bindende afspraken kunnen worden gemaakt.”

Heel wat kansen dus die moeten gegrepen worden, aldus De Becker, die de rundvleesketen ook oproept “om heel snel uitvoering te geven aan alle afspraken die we gemaakt hebben in het IPA Transparantie.” Dat interprofessioneel akkoord werd afgelopen januari ondertekend door slachthuizenfederatie FEBEV en landbouworganisaties FWA, ABS en Boerenbond, en moet voor transparante contractvoorwaarden en een dito prijsvorming zorgen in de commerciële relaties tussen slachthuizen en vleesveehouders. Vrijdag maakte de IVB trouwens bekend dat ze inderdaad inzet op een versterkte interprofessionele werking om de transparantie voor alle ketenpartners, en in het bijzonder voor de veehouders, te verhogen. "Zo zal er nog meer aandacht gaan naar een gelijke tred in vergelijkbaarheid van classificatieresultaten en naar het online opvolgen van de wegingen in de slachthuizen", klinkt het. Sander Cleuren zal vanaf 1 juli als nieuwe secretaris van IVB instaan voor de uitbouw van die versterkte interprofessionele werking, ter opvolging van Mathieu Clauwers.

Tot slot roept De Becker ook iedereen in de sector, “en niet in het minst de vleesveehouders zelf”, op om de positieve boodschap rond duurzaamheid uit te dragen. “In het actieplan van de sectorvakgroep Vleesvee was inzetten op een positief imago en storytelling een cruciaal actiepunt”, geeft ze aan. “Om een positief verhaal te stofferen is er nood aan objectieve gegevens. Die worden geleverd door de wetenschap, maar ze kunnen ook door de sector zelf worden aangebracht. De goedkeuring van de duurzaamheidsmonitor vleesvee, die gekoppeld zal worden aan het Belbeef-lastenboek, is dan ook een belangrijke stap voorwaarts om te tonen waar de sector echt voor staat. We moeten als sector kunnen aantonen welke concrete inspanningen we leveren inzake verduurzaming. De monitor zal ons daarbij helpen.”

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via