nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.07.2018 Herhaling van het gortdroge 2017 lijkt in de maak

Op korte termijn is er geen neerslag in het verschiet. In eigen regio nemen de zorgen omtrent droogte daarom toe. Landbouw zou zich beter moeten wapenen tegen droogteperioden. Boerenbond vindt de provincies goed geplaatst om daarbij te helpen. Meer naar het noorden en in Centraal-Europa zijn de problemen nog groter en ziet Copa-Cogeca ze reeds dramatische proporties aannemen. De boerenorganisatie voorspelt een zes procent lagere graanoogst in Europa. In de Baltische staten krimpen boeren hun veestapel zelfs in bij gebrek aan veevoeder.

De droogte wordt stilaan nijpend, ook in Vlaanderen bij gebrek aan neerslag de komende dagen. In Het Laatste Nieuws getuigen boeren uit het Hageland over aardappelen die beregend moeten worden, koeien die minder melk geven of minder snel vet worden, aardbeien en kersen die veel te snel rijp worden en fruitbomen die water nodig hebben.

Na 2017 lijkt er opnieuw een lange droge periode in de maak die nadelig is voor de landbouw. Juni gaat de geschiedenis in als de droogste maand sinds 1976, en de derde droogste maand ooit. Vorig jaar kwamen de gewassen sneller in problemen omdat de droogte toen vroeger inzette. Met diepe wortels kunnen de gewassen nu wel tegen een stootje. “Maar te lang mag het allemaal niet meer duren”, schrijft Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Zij hoopt niet in een situatie zoals vorig jaar verzeild te geraken, want de overheid heeft nog te weinig gedaan om landbouw beter te wapenen tegen extreme weersomstandigheden. De Becker: “Tot op vandaag is het Vlaamse beleidsniveau nog niet verder geraakt dan de installatie van een droogte-overleg en een Vlaamse droogtecommissie. Echt concrete stappen met resultaat op het terrein zijn er nog niet gezet. Men wil wel in het voorjaar 2019 tot een geoptimaliseerd draaiboek en afschakelplan komen maar op de vraag om daarbij betrokken te worden, is er nog steeds geen antwoord. Men gaat ook een actieplan Water opmaken, maar ook dat is er nog steeds niet …”

West-Vlaanderen daarentegen is in overleg met alle betrokkenen aan de slag gegaan met een aantal proefprojecten rond waterbuffering. Ook de andere provincies zijn actief aan het bekijken wat zij concreet kunnen ondernemen. “Misschien wordt het tijd dat het Vlaamse beleidsniveau erkent dat waterbeleid best zo dicht mogelijk bij de beek wordt gevoerd”, vindt De Becker, “en dat men eindelijk aan de slag gaat met alle betrokken stakeholders om echt concrete stappen te zetten voor een geïntegreerde aanpak van het waterbeheer.” Volgens de Boerenbondvoorzitter is een sleutelrol weggelegd voor de provincies, tenminste als ze daarvoor de ruimte en middelen krijgen.

N-VA is van mening dat het provinciebestuur in West-Vlaanderen nog meer kan ondernemen. “We trokken vorig jaar reeds aan de alarmbel en stelden een overheveling voor van het teveel aan water in het stroombekken van de Aa in Noord-Frankrijk”, zegt provincieraadslid Peter De Roo. De kleiputten in Egem beschikbaar stellen voor watercaptatie is nog een mogelijkheid die naar voren geschoven wordt. De partij vindt dat er meer vaart gemaakt moet worden met de aanleg van bufferbekkens. Een bijgesteld vergunningenbeleid zou naar verluidt helpen opdat meer landbouwers een privaat bekken kunnen aanleggen. Zij zouden ook gestimuleerd moeten worden tot het inzetten van slimme irrigatiesystemen nabij de bufferbekkens.

Bron: Boer&Tuinder / Het Laatste Nieuws / eigen verslag

Volg VILT ook via