nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.11.2019 Het gaat niet goed met onze insecten

De Standaard vestigt de aandacht op een Duits onderzoek dat de insectenpopulaties tien jaar lang opvolgde op ruim 300 locaties. Wat blijkt? Zowel het aantal insectensoorten als het aantal insecten per hectare, of de ‘biomassa’, is sterk gedaald. Het intensief gebruik van land, verstedelijking en landbouwactiviteiten worden als mogelijke oorzaken aangestipt, al geeft de studie geen uitsluitsel over de mate waarin deze verantwoordelijk zijn.
Biologen onderzochten van 2008 tot 2017 de biodiversiteit op 140 bos- en 150 graslandlocaties in Duitsland. Hun bevindingen publiceerden ze in het vaktijdschrift Nature. In tien jaar tijd nam het aantal insectensoorten af met 35 procent. Naast het aantal insectensoorten, verminderde ook het aantal insecten per soort met 78 procent op de graslandlocaties. Deze afname geldt evenwel niet voor de bosgebieden. Ten slotte daalde de biomassa met 67 procent in grasland en met 41 procent in bossen.
 
Professor insectenleer Hans Van Dyck (UCLouvain) hecht veel waarde aan de studie omdat die gebruik maakt van een gestandaardiseerde meet- en telmethode, in tegenstelling tot onderzoeken waarbij burgers data verzamelen. “Op vorige studies kwam weleens kritiek dat de tellingen niet wetenschappelijk genoeg waren”, geeft Van Dyck mee aan De Standaard. “Bijvoorbeeld omdat bepaalde locaties niet herhaaldelijk met dezelfde methode werden opgevolgd. In dit Duitse onderzoek gaat die kritiek niet op: bijna 300 locaties werden tien jaar lang ­wetenschappelijk geïnventariseerd.”
 
Al blijft de boodschap van de studies wel dezelfde, dat het niet goed gaat met de insecten. Nochtans zijn zij broodnodig voor de voedselproductie, als voedsel voor vogels en het verteren van plantenmateriaal. De professor pleit daarom ook in ons land voor een insectenplan, zoals Duitsland en Nederland ondertussen uitgewerkt hebben. “Dat is nodig als we het tij willen keren”, aldus Van Dyck.

Bron: Nature / De Standaard

Volg VILT ook via