nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.07.2015 Hittestress slaat toe bij dieren en landbouwgewassen

Zaterdag bereikt het kwik mogelijk een recordhoogte van bijna 40 graden. Akkers en weiden ontsnappen niet aan de verzengende hitte van de jongste dagen. Dat zie je nog het best aan maïs die de bladeren toevouwt en bieten die hun bladeren slap laten hangen en ondertussen zelfs witte vlekken van zonnebrand vertonen. Akkerbouwers en tuinders kunnen gewassen met een hoog financieel saldo per hectare beregenen maar verder valt er weinig te ondernemen tegen hitte en droogte. Veehouders nemen best maatregelen om hittestress bij hun dieren te voorkomen. De organisatoren van de Land- en tuinbouwdag in Alden Biesen, die nu zondag zijn 31e editie beleeft, hebben een ‘hitteplan’ opgesteld.

Het is al bijzonder heet en het KMI voorspelt voor vrijdag en zaterdag nog hogere temperaturen. Zaterdag zou het kwik flirten met 40°C en ook ’s nachts blijft het warmer dan 20°C. Groentepercelen en (vroege) aardappelen worden volop beregend. Voor gewassen met een lager saldo per hectare is beregening lastiger rendabel te rekenen zodat het daarvoor hopen is op een temperatuurdaling en verkwikkend buitje.

Zoals akkerbouwers en tuinders druk zijn met beregenen, hebben veehouders de handen vol om hun dieren te drenken en verkoelen. Boerenbond geeft op zijn website enkele tips, voldoende water en schaduw zijn erg belangrijk. Melkgevende koeien zullen de meeste hinder ondervinden van de hittestress. Maar een plek in de brandende zon is ook voor andere runderen, geiten, schapen en paarden uit den boze. Eerder dit jaar zette een doctoraatsonderzoek (ILVO/UGent) in de verf dat melk- en vleesvee dat blootgesteld wordt aan hitte fysieke ongemakken ervaart. De dieren gaan bijvoorbeeld zichtbaar kwijlen en hijgen en hebben nood aan een schaduwplek. Bij melkkoeien daalt de melkproductie, tot één liter melk minder per dag.

Bij dieren die permanent op stal staan, is het belangrijk dat de ventilatie correct kan werken. “Controleer je alarm en de noodgenerator op een goede werking. Je voedert de dieren het best tijdens de koelere periodes van de dag, zoals vroeg in de ochtend of ’s avonds. Indien de buitentemperatuur stijgt, moeten de dieren extra water krijgen. Ten slotte is het belangrijk dat er voldoende rust is in de stal, vooral gedurende de warmste periode van de dag”, adviseert Boerenbond.

Vooral voor pluimveehouders zijn het bange dagen omdat kippen bij hoge temperaturen en hoge vochtigheid hun warmte niet goed kwijt kunnen. Ze raken dan snel oververhit. Enkele kippenkwekers moesten woensdag en donderdag noodgedwongen de brandweer bellen omdat het ventilatiesysteem het niet meer kon bolwerken. De brandweer spuit dan water op de daken om de stallen af te koelen. Dat is een laatste redmiddel om te voorkomen dat duizenden dieren omkomen van de hitte.

Aanstaande zondag gaat op het kasteeldomein van Alden Biesen de 31ste editie van de Land- en tuinbouwdag door. Voor de ruim 3.000 aanwezige dieren werd een aangepast hitteplan uitgestippeld. Het transport van de dieren - sommige veehouders leggen grote afstanden af om deel te kunnen nemen aan de prijskampen - zal vooral ’s nachts plaatsvinden. Op het 33 hectare groot terrein zijn er voldoende bomen die zorgen voor schaduwrijke en iets koelere plekken. Er worden 50 grote waterkuipen voorzien om de dieren hun dorst te lessen. Ze kunnen ook besprenkeld worden met behulp van waterspuiten. Tijdens het evenement zijn dierenartsen ter plaatse.
 

Bron: eigen verslaggeving/Boerenbond.be/Het Nieuwsblad

Volg VILT ook via