nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.03.2020 Hoe breng je IPM in de praktijk?

Land- en tuinbouwers moeten sinds 2014 verplicht de principes van IPM of geïntegreerde gewasbescherming toepassen. Met die regelgeving moedigt Europa hen aan om te bezuinigen op het gebruik van chemische bestrijdingstechnieken. Maar vaak ontbreken tools, actuele kennis en goede praktijkvoorbeelden om IPM dagdagelijks in te zetten. Daar moet SMARTPROTECT een antwoord op bieden door de kenniskloof tussen onderzoek en praktijk te dichten.
In het Europese landbouwbeleid is IPM (Integrated Pest Management) of geïntegreerde gewasbescherming een instrument om de groenteproductie te verduurzamen. Het omvat een amalgaam van werkwijzen om ziekten, plagen en onkruiden te beheersen, waarbij rekening wordt gehouden met het milieu, de gezondheid van de mens en de kostenefficiëntie voor de landbouwer. Het rationele en beperkte gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van plagen en ziekten staat centraal.
 
De tuinbouwsector vertegenwoordigt bijna 14 procent van de Europese agrarische output. Net als in andere subsectoren worstelen tuinbouwers in verschillende Europese regio’s met de wettelijke uitdagingen van IPM. Vaak missen ze actuele kennis, praktijkvoorbeelden en tools om alternatieve bestrijdingstechnieken efficiënt toe te passen in hun dagelijkse werking.
 
Samen met 14 Europese partners werken Inagro en KU Leuven de komende 3 jaar aan de verspreiding van kennis bij landbouwers en adviseurs. “SMARTPROTECT is in de eerste plaats een netwerk waarin we over de grenzen heen kennis verzamelen en delen over slimme IPM-technieken”, vertelt Sabien Pollet, onderzoekersleider tuinbouw openlucht bij Inagro. “Daarnaast gaan we op zoek naar innovatie voor de groenteteelt. Dankzij precisielandbouw en data-analyses liggen ongetwijfeld kansen voor het rapen om geavanceerde technologieën te integreren in de sector.”
 
In het project willen de partners de kenniskloof dichten tussen onderzoek en praktijk met betrekking tot innovatie in IPM-methodologie in verschillende gewassen in openlucht en onder afdekking. Daarbij houden ze rekening met de specifieke regionale noden van tuinbouwers over heel Europa. “Vooreerst brengen we de noden van de tuinbouwers in kaart. Daarna maken we een vergelijking tussen bestaande IPM-technieken in hun socio-economische en wettelijke context”, vult Jonathan De Mey aan, onderzoeker tuinbouw openlucht bij Inagro. “Tot slot willen we een selectie maken van technieken met het grootste innovatieve potentieel.”
 
De projectpartners willen de stroom van toepasbare en begrijpelijke praktische informatie tussen en naar de tuinbouwers vergroten. Dat gebeurt via een online platform waarop onderzoekers kennis over IPM verzamelen, delen, beheren en verspreiden. Daarnaast zullen ze interactieve bijeenkomsten en grensoverschrijdende uitwisselingsbezoeken organiseren voor landbouwers en adviseurs. “Met actuele kennis, goede praktijkvoorbeelden, innovatieve technieken en praktische tools willen we IPM nog meer ingang doen vinden in de groenteteelt over heel Europa”, vertelt Peter Bleyaert, onderzoeksleider tuinbouw onder afdekking bij Inagro. “Zo kunnen we de impact op het milieu verder verkleinen en de voedselveiligheid vergroten.”

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via