nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.05.2019 Hoe stel je voor boeren de toegang tot grond veilig?

Alleen al het feit dat Vlaanderen één van vruchtbaarste regio’s ter wereld is, rechtvaardigt dat hier aan landbouw gedaan wordt. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker ziet dan ook met lede ogen aan dat toegang tot grond voor boeren hoe langer hoe moeilijker en duurder wordt, om niet te zeggen onbetaalbaar. In een opiniestuk op VRT NWS schrijft ze: “Op tien jaar tijd is de prijs van landbouwgrond in ons land verdrievoudigd. Elke week verliest Vlaanderen een landbouwareaal ter grootte van 102 voetbalvelden. En hoe langer hoe meer wordt de zo noodzakelijke landbouwgrond opgeslokt door niet-agrarische bestemmingen.”

Landbouwgrond wordt steeds schaarser en is niet enkel kostbaar, maar ook een steeds kostelijker goed. Uitgerekend voor landbouwers wordt grond daardoor minder toegankelijk. De vraag is, volgens Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, of en welke conclusies men hieruit trekt. De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen belooft alvast tegen 2050 werk te maken van een afname van het aandeel hoogwaardige landbouwgebied dat niet door de professionele landbouw wordt gebruikt ten opzichte van de situatie in 2015. In een opiniestuk op VRT NWS maakt De Becker duidelijk hoe weinig evident dat is. Daarom houdt ze het doel voor ogen: het bewaken van onze voedselvoorziening.

Bron: VRT NWS

Volg VILT ook via