nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.09.2019 Hoe valt werken aan betere bodem te verzoenen met MAP6?

Het zesde mestactieplan, en meer bepaald het spanningsveld tussen minder bemesten enerzijds en de bodemkwaliteit op peil houden anderzijds, is één van de thema’s voor nieuwe demonstratieprojecten rond duurzame landbouw. Vlaams landbouwminister Koen Van den Heuvel schuift er nog drie andere naar voren: mechanische onkruidbestrijding als alternatief voor herbiciden, goede veehouderijpraktijken in functie van preventieve gezondheidszorg en dierenwelzijn. Dat laatste wordt toegespitst op projecten die veehouders helpen bij het vermijden van niet-routinematig toegelaten ingrepen, zoals het couperen van biggenstaarten tegen staartbijten onder soortgenoten.

Nog tot 18 oktober kunnen verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw demonstratieprojecten indienen bij het Departement Landbouw en Visserij. Demonstratieprojecten zijn bedoeld om land- en tuinbouwers bewust te maken van de nieuwste en meest duurzame praktijken en technieken. Door middel van de demonstraties worden ze aangespoord om deze praktijken en technieken toe te passen op hun bedrijf. Het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen van landbouwers die samenkomen bij een collega ziet de Vlaamse overheid als een belangrijke hefboom voor dit soort projecten. “Samenwerking tussen complementaire partners is aanbevolen voor een maximaal bereik van het doelpubliek over heel Vlaanderen”, klinkt het nog.

Alleen onderwerpen waarvan de bijdrage tot een meer duurzame landbouw al door wetenschappelijk onderzoek of meetbare praktijkervaring werd aangetoond, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning door Vlaanderen en Europa. Voor de nieuwe demonstratieprojecten bakende Vlaams landbouwminister Koen Van den Heuvel vier thema’s af. Daarmee hengelt hij naar praktisch toepasbare oplossingen voor problemen waar landbouwers tegenaan lopen. In het geval van tuinders en akkerbouwers is dat bijvoorbeeld werken aan de bodemkwaliteit zonder in aanvaring te komen met de voorschriften uit het zesde mestactieplan. Alsook hen helpen bij de overstap naar mechanische onkruidbestrijding in de gevallen dat er een alternatief nodig is voor de huidige chemische bestrijding. De twee andere thema’s mikken op een publiek van veehouders.

Meer info: Departement Landbouw en Visserij

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Agrobeheercentrum Eco²

Volg VILT ook via