nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.06.2018 Hoe verzoenbaar zijn veeteelt en natuurgrasland?

Hoe compatibel zijn natuurgrasland en veeteelt? En hoe gemotiveerd zijn landbouwers die instaan voor het beheer van natuurgrasland? Dat zijn de centrale vragen in het AgroMeatsNature-project waarover ILVO, de Provincie Oost-Vlaanderen, het Regionaal Landschap Schelde-Durme, Innovatiesteunpunt, Agrobeheercentrum Eco² en een 10-tal geëngageerde landbouwers zich zullen buigen, én een enquête lanceren. 

Maaien en begrazing in natuurgebieden: onontbeerlijk voor natuurbeheer én een bron van voeder voor de veeteelt. Maar is die win-win in balans? Hoe zit het met de voederwaarde van kruidenrijk grasland? En is het business model leefbaar? Op die vragen wil het AgroMeatsNature-project een antwoord zoeken. 

Van 2016 tot 2017 voerde het Regionaal Landschap Schelde-Durme een project uit rond het belang van kruidenrijk grasland voor natuur, landbouw en jacht. Uit dit project bleek dat kruidenrijk grasland niet enkel belangrijk is voor de biodiversiteit, maar indien het doordacht ingepast wordt in de bedrijfsvoering, ook voordelen kan hebben voor zowel koe als landbouwer.

Na het project ‘Kruidenrijk grasland’ bleven echter nog heel wat vragen onbeantwoord en bleek de nood aan meer cijfers over de opbrengst en voederwaarde van kruidenrijk grasland groot, zo klinkt het bij de onderzoekers. In AgroMeatsNature wordt dan ook verdergebouwd op het reeds geleverde onderzoekswerk en worden 4 van de 6 percelen verder opgevolgd in 2018 en 2019. Bedoeling is een beter beeld te krijgen van de voederwaarde, mogelijke veldverliezen en jaarvariatie.

Naast het verzamelen van meer cijfers via veldonderzoek wil AgroMeatsNature ook een beeld krijgen van de motivatie van de landbouwer die instaat voor het beheer van natuurgrasland. Via een enquête wordt gepeild naar positieve ervaringen maar evenzeer naar de knelpunten die landbouwers ervaren bij het beheer en het vervoederen van kruidenrijk grasland. De resultaten moeten informatie opleveren over heel Vlaanderen.

Vul de enquête hier in.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via