nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.06.2017 Hoe Vlaamse landbouw weerbaarder maken tegen droogte?

Op korte termijn zitten de landbouworganisaties vooral met de erkenning van de droogte als landbouwramp in hun hoofd, maar ze denken nu ook al na over het beter wapenen van de Vlaamse land- en tuinbouw tegen nieuwe perioden van droogte. Die zullen zich, samen met andere extreme weersfenomenen, onvermijdelijk voordoen als gevolg van de klimaatverandering. Zowel het Algemeen Boerensyndicaat als Boerenbond doen een aantal voorstellen om daarmee om te gaan, die laatste formuleerde ze meteen aan minister Schauvliege tijdens een bezoek aan een door waterschaarste getroffen landbouwbedrijf in Ieper.

Zeggen dat het droog is, is een open deur intrappen. Het Algemeen Boerensyndicaat zag de bui al langer hangen en vroeg minister Joke Schauvliege reeds op 8 juni om het Landbouwrampenfonds te activeren omdat de situatie toen al extreem leek, vooral in de Westhoek. Inmiddels is duidelijk dat zich een drama voltrekt op de velden. Het cumulatief neerslagtekort wordt met de dag groter want sinds het najaar van 2016 is het droger dan normaal, en sinds het voorjaar van 2017 mag je gerust zeggen uitzonderlijk droog.

“Los van hun analyse voor de erkenning als landbouwramp deelde het KMI mee dat de situatie onrustwekkend is. Dit bevestigt en versterkt onze vraag tot tussenkomst van de overheid”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. Zowel ABS als Boerenbond hebben de voorlopig warmste dag van het jaar uitgekozen om de Vlaamse overheid duidelijk te maken dat er een lange-termijn-visie nodig is om de landbouwsector doorheen perioden van extreme droogte te loodsen. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker nodigde minister Schauvliege uit bij een landbouwer in Ieper, die zowel met droogte als met een oppompverbod voor oppervlaktewater geconfronteerd wordt.

Op de verwachtingen van Boerenbond ten aanzien van het beleid gaan we in een ander artikel, naar aanleiding van dat bezoek aan een bloemkoolveld dat de strijd tegen de droogte stilaan verliest, dieper in. Kort samengevat was de boodschap aan de minister om samen te zitten met alle bevoegde overheden en waterbeheerders en na te denken over het weerbaarder maken van landbouw tegen weersextremen In het besef dat de middelen van het Rampenfonds niet onuitputtelijk zijn, staat Boerenbond een driesporenbeleid voor.

In de eerste plaats moet nog meer ingezet worden op efficiënt watergebruik. Het tweede spoor, “waarvan nu echt dringend werk moet worden gemaakt”, is de private weersverzekering. De Vlaamse overheid kan dit ondersteunen door via het plattelandsbeleid de premie te subsidiëren. Het Rampenfonds vormt het derde onderdeel van zo’n meersporenbeleid, zeker zolang er geen weersverzekering is en ook nadien nog voor niet-verzekerbare risico’s en als herverzekeraar.

Kijken we naar de oplossingen die het Algemeen Boerensyndicaat voorstaat, dan springt het ontzilten van zeewater meteen in het oog. “In onze achtertuin ligt de Noordzee zodat we tijdens het eerste overleg met de gouverneur het idee opperden om in te zetten op projecten voor de ontzilting van zeewater.” Sneller resultaat mag verwacht worden van het aanbod van Aquafin om gezuiverd afvalwater in te zetten voor de beregening van akkers. “We juichen dit toe”, aldus ABS, “op voorwaarde dat de basiskwaliteit gegarandeerd is.”

Voorts wijst het boerensyndicaat op de forse investeringen die de sector reeds deed in opvang van regenwater en hergebruik van proceswater. Spoelwater van melkinstallaties wordt bijvoorbeeld hergebruikt als drinkwater voor het vee. Voor de eerste wasbeurt van groenten kan meermaals hetzelfde water gebruikt worden en irrigatiesystemen worden bijzonder innovatief, wat het eerst te merken is op sierteeltbedrijven.

Verder haalt voorzitter Hendrik Vandamme aan dat als de Vlaamse regering wil voorbereid zijn op een gewijzigd neerslagpatroon ze twee dingen kan doen: “Ofwel voorziet ze steeds meer ruimte voor de opslag en buffering van water op land, of ze investeert in technieken van de toekomst en behoudt het landbouwgebied voor wat het dient: voedselproductie.” Intussen kijkt ABS uit naar een snelle activatie van het Landbouwrampenfonds.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via