nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.07.2018 Hogan verdedigt lager plafond aan inkomenssteun

Dit voorjaar heeft EU-commissaris Phil Hogan de 27 lidstaten rondgereisd om zijn plannen voor het landbouwbeleid toe te lichten aan burgers en stakeholders. Hij hield onder meer halt in Wuustwezel voor een druk bijgewoonde burgerdialoog. In totaal vernamen 4.000 mensen zijn plannen uit eerste hand. Op 1 juni werden Hogan’s wetsvoorstellen officieel bekendgemaakt. Een maand lang was de hashtag #FutureofCAP trending op Twitter. Op de Landbouwraad begin deze week gaven de lidstaten feedback, en soms stevige kritiek.

Op de Landbouwraad begin deze week gaf EU-voorzitter Oostenrijk een overzicht van zijn prioriteiten en werkprogramma voor de tweede helft van 2018. Vanzelfsprekend is de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) prioriteit nummer één. De ministers wisselden van gedachten over de wetsvoorstellen van de Europese Commissie, in het bijzonder over de beloofde vereenvoudiging en subsidiariteit van het beleid. Dat laatste slaat op meer terughoudendheid van Europa bij de implementatie van het beleidskader.

Over het aftoppen van de inkomenssteun aan landbouwers zal nog een aardig woordje gesproken worden. EU-commissaris Hogan vindt het verdedigbaar om grote landbouwbedrijven subsidies af te nemen en het geld te herverdelen naar kleine en middelgrote landbouwbedrijven, of naar het plattelandsbeleid. Ook naar jonge landbouwers, innovatie en kennisdeling wil Hogan meer geld zien gaan. Een aantal lidstaten hebben moeite met het plafond van 60.000 euro inkomenssteun. Zij wijzen op de extra arbeidsplekken waarvoor grote bedrijven zorgen. De kritiek is Hogan bekend, maar hij wacht nog op hun alternatieve voorstellen.

Het GLB-debat wordt niet enkel door de EU-instellingen maar ook publiek gevoerd. Hogan nam deel aan 49 infomomenten en bezocht de 27 lidstaten om zelf de dialoog aan te gaan. Hij merkte dat er veel vragen zijn, bijvoorbeeld omtrent de toekomst van de inkomenssteun en het risico op hernationalisering van het landbouwbeleid. Soms worden de plannen van Hogan ook fout begrepen, bijvoorbeeld wat de extra flexibiliteit voor de lidstaten betreft. De doelstellingen blijven Europees bepaald, maar de weg daar naar toe ligt minder vast. De lidstaten dienen plannen in die de goedkeuring van Brussel nodig hebben zodat de vooruitgang meetbaar is en het beleid consistent.

Inzake milieu en klimaat wordt via het systeem van conditionaliteit van de landbouwers een nog grotere bijdrage dan in het verleden gewenst in ruil voor de inkomenssteun die ze ontvangen. Het voorstel van Hogan gaat uit van een basisbetaling waarvoor basisvoorwaarden gelden. Die zullen een combinatie zijn van de huidige randvoorwaarden en mogelijk van vergroeningselementen zoals gewasdiversificatie. Bovenop de verplichte eisen komen er zogenaamde ‘ecoregelingen’, waaraan boeren vrijwillig kunnen deelnemen. Een deel van de inkomenssteun zal gereserveerd worden om deze voorlopers te vergoeden. De lidstaten dienen in hun strategische plannen aan te geven hoe landbouwers aan alle milieu- en klimaateisen zullen voldoen. Elk jaar moeten zij doelstellingen vaststellen en de vooruitgang meten.

Acht lidstaten, waaronder Nederland, Denemarken, Zweden en de Baltische staten, hebben op de Landbouwraad een sterke vereenvoudiging bepleit waarbij er alleen gemeenschappelijke regels zijn voor hetgeen relevant is voor alle landbouwers in de EU. Milieuwinst is volgens hen efficiënter te boeken met een resultaatgerichte aanpak en doelgerichte betalingen. De wetsvoorstellen van Hogan zijn voor deze lidstaten nog te zeer een ‘one size fits all’-aanpak. Ook stoort het hen dat de vereenvoudiging van het GLB volledig overgelaten wordt aan de lidstaten. Het nieuwe systeem van ‘conditionaliteit’ oogt nog complexer dan de oude randvoorwaarden en vergroening.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: European Union

Volg VILT ook via