nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.11.2018 Hogere contractprijs voor geïrrigeerde groenten?

Binnenkort starten de onderhandelingen tussen telersorganisatie Ingro en de verwerkende industrie over de contractprijzen van volgend jaar voor grove groenten. Volgens Bernard Haspeslagh, COO van groenteverwerkend bedrijf Ardo en tevens voorzitter van de federatie van de Belgische groente- en fruitverwerkers (Vegebe), moet er nagedacht worden over een hogere prijs voor beregende teelten. “Wij moeten als industrie onze verantwoordelijkheid nemen. Irrigatie kost geld en daar moeten boeren niet alleen voor opdraaien. Als wij onvoldoende kwalitatief product hebben om te verwerken, dan kost ons dat marktaandeel”, zei hij in de marge van de voorstelling van het Actieplan Water.

De uitzonderlijke weersomstandigheden van de afgelopen jaren hebben de telers van grove groenten heel erg parten gespeeld. Gezien de korte groeicyclus kunnen de gewassen niet in dezelfde mate herstellen van periodes van extreme waterschaarste of wateroverlast dan bijvoorbeeld de traditionele akkerbouwteelten. Daardoor zijn de opbrengstverliezen heel snel ook heel groot. Vandaag kunnen landbouwers nog steeds een beroep doen op het Rampenfonds om een deel van de schade door extreme weersomstandigheden te compenseren, maar volgens Haspeslagh brengt dit enkel op korte termijn zoden aan de dijk.

“Irrigatie is wel een lange termijnoplossing. Als we als industrie van onze boeren verlangen dat ze in beregening van hun teelten investeren, dan moeten wij ook onze verantwoordelijkheid opnemen. Want aan beregening is immers een kost verbonden, zowel voor de aanschaf van materiaal als voor de arbeidstijd die erin kruipt”, zegt de voorzitter van Vegebe. Nu de contractonderhandelingen met telersvereniging Ingro voor de deur staan, roept hij zijn collega-verwerkers dan ook op om in dat kader hun verantwoordelijkheid te nemen. “Als het van mij afhangt, maken we een onderscheid in de contractprijs tussen beregende en niet-beregende teelten”, besluit Haspeslagh.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via