nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.09.2016 Hogeschool VIVES bestudeert insecten en reststromen

Onlangs gaven verschillende instanties groen licht voor tal van grote onderzoeksprojecten aan Hogeschool VIVES. Van technologische innovaties in de kunststoffensector tot het kweken van alternatieve eiwitbronnen en e-learningtools in de zorgsector. VIVES zet volop in op het praktijkgericht onderzoek. Bij quasi alle projecten zijn externe partners betrokken. Daardoor bieden de praktijkgerichte innovaties een directe meerwaarde aan (West-)Vlaamse ondernemingen maar ook aan bijvoorbeeld Zuid-Afrikaanse zorgorganisaties. Voor de landbouwsector is het uitkijken naar het onderzoek omtrent insectenkweek en reststromen.

Frank Devos, woordvoerder van Hogeschool VIVES, schrijft het binnenhalen van zoveel projecten toe aan het brede netwerk en de sterke expertise van de hogeschool. “De student profiteert daarvan omdat nieuwe trends geïmplementeerd worden, net zoals het werkveld door de ontwikkeling van nieuwe tools”, aldus Devos. De projecten ontvangen onder meer subsidies via het Vlaams programma voor praktijkonderzoek aan hogescholen, via Interreg voor grensoverschrijdende samenwerking en via Erasmus+.

Op zoek naar projecten met raakvlakken aan landbouw botsen we op onderzoek naar de automatisering van insectenkweek dat de hogeschool met zes vestigingen en evenveel expertisecentra gaat verrichten samen met het West-Vlaamse landbouwpraktijkcentrum Inagro en Sirris, een non-profitorganisatie die ondersteuning biedt aan de technologische industrie. Als we met insecten op termijn soja willen vervangen in veevoeder of de beestjes zelf verorberen als alternatief voor vlees, dan zullen ze voor een concurrentiële prijs gekweekt moeten worden. Een aantal pioniers kweken momenteel meelwormen of larven in kleine installaties. In dit project wordt bekeken hoe deze installaties kunnen worden geautomatiseerd en tonnen meelwormen kunnen worden gekweekt in plaats van kilo’s.

Het project ‘Bio Boost’ draait rond reststromen uit de tuinbouw en voedingsindustrie. Samen met partners uit eigen regio (ILVO en Inagro) en uit Nederland zal Hogeschool VIVES via verschillende pilootinstallaties zichtbaar maken voor KMO’s hoe ze in de toekomst reststromen kunnen hergebruiken. VIVES kijkt eerst heel specifiek naar het gebruik van reststromen als groeimedium voor insectenkweek. In een tweede pilotcase wordt bestudeerd hoe nevenstromen uit de landbouw kunnen worden gevaloriseerd als voedingsproduct.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Inagro - VIVES

Volg VILT ook via