nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.09.2019 "Hoog tijd dat we onze boeren aanmoedigen"

Naar aanleiding van Dag van de Landbouw kroop opiniemaker Lode Haest in zijn pen. Op Knack.be schrijft hij: “Het wordt hoog tijd dat we onze boeren aanmoedigen in plaats van te ontmoedigen. Europa moet in zijn landbouwbeleid sterker inzetten op ‘empowerment’ van zijn landbouwers. Onze boeren en tuinders zijn zeer vooruitstrevend. Ze zijn de meest duurzame producenten wereldwijd. Die capaciteiten moet het Europees landbouwbeleid beter benutten en verder laten ontwikkelen door gerichte ondersteuning.”

Europa moet duurzame landbouw nog sterker ontwikkelen, meer ondersteunen en beter beschermen. Waarom juist en hoe precies, daaromtrent geeft opiniemaker Lode Haest een voorzet in Knack. Hij verwijst onder meer naar het rapport van het Europees Milieuagentschap over de klimaatimpact op landbouw. Eén van hun voorstellen om landbouw meer klimaatrobuust te maken, is erfgoedgewassen stimuleren. Over de mogelijkheden met genetische gemodificatie wordt met geen woord gerept. “De vatbaarheid voor taboes zal de Europese landbouw- en voedingssector meer parten beginnen spelen. Het streven naar idyllische landbouwtaferelen is een ideaal dat ver staat van de realiteit”, waarschuwt Haest.

Lees zijn opiniestuk integraal op Knack.be.

Bron: Knack.be

Volg VILT ook via