nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.04.2019 Hoogspanningsnet breidt uit in West-Vlaanderen

De landbouworganisaties informeren hun leden over de nieuwe hoogspanningsleiding die er komt in West-Vlaanderen. Gouverneur Carl Decaluwé: “Als het aantal windmolens op de Noordzee de komende jaren verdubbelt, dan moet die energie aan land komen en op ons hoogspanningsnet aangesloten worden. Bovendien zijn er ook op het land plannen voor meer windmolens. Met het Ventilus-project maken we het elektriciteitsnet tegelijk robuuster en kan er een tweede ondergrondse verbinding met het Verenigd Koninkrijk gecreëerd worden.” Waar de ondergrondse kabels, de bovengrondse hoogspanningslijn en bijbehorende masten gebouwd zullen worden, is nog niet bepaald.

In West-Vlaanderen zoekt men naar een locatie waar de kabels met de energie van de windmolens op zee kunnen toekomen. In Drietand, het ledenmagazine van het Algemeen Boerensyndicaat, legt netbeheerder Elia uit dat er vanaf dat punt kabels ondergronds getrokken worden naar een hoogspanningsstation. Van daaruit wordt verbinding gemaakt naar Zeebrugge enerzijds en naar Avelgem anderzijds.

“We maken maximaal gebruik van de bestaande hoogspanningslijnen, maar dat is niet overal mogelijk”, zegt Elia-aanspreekpunt Steven Van Muylder. Meerdere alternatieven werden afgetoetst en zijn voorgelegd aan de bevolking met de vraag of er nog andere pistes zijn die best mee onderzocht worden. Op basis van dat onderzoek kan de Vlaamse regering volgend jaar beslissen over een concreet tracé dat aan de inwoners wordt voorgelegd.

Momenteel is er voor één bepaald tracé het meeste draagvlak, maar er is nog niets definitief en de afbakening gebeurde nog niet tot op perceelsniveau. Iedereen kan zijn mening nog geven en suggesties doen over de te onderzoeken locaties. Landbouwers en andere omwonenden kunnen hun opmerkingen geven op de infomarkten die deze en volgende maand georganiseerd worden in de kustprovincie. Wanneer het project concreter wordt, zullen grondeigenaars en -gebruikers persoonlijk gecontacteerd worden.

Voor woningen die onder een nieuwe hoogspanningslijn komen te liggen, heeft Elia een vergoedingsbeleid. Nadelen voor eigenaars en gebruikers van landbouwterreinen worden vergoed volgens de protocolovereenkomst die Elia met de landbouworganisaties sloot.

Meer info: Ventilus

Bron: Drietand / Boer&Tuinder

Volg VILT ook via