nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.10.2016 Hooibeekhoeve neemt nieuwe melkveestal in gebruik

De Hooibeekhoeve in Geel heeft vrijdag zijn nieuwe melkveestal officieel in gebruik genomen. De onderzoekstal van de provincie Antwerpen is voor een deel gerenoveerd en een deel uitgebreid. “Er zijn weinig sectoren die zo snel veranderen als de landbouw. Dat betekent dat we ook onze onderzoeksinfrastructuur tijdig moeten moderniseren, zegt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. De Hooibeekhoeve wil met deze nieuwe stal in het onderzoek korter op de bal spelen zodat de melkveehouder veel sneller met de resultaten aan de slag kan op zijn bedrijf.

De investering in de uitbreiding van de melkveestal en de renovatie van de bestaande stal zorgt ervoor dat de Hooibeekhoeve voortaan beschikt over twee splinternieuwe en gelijkaardige melkveestallen met elk een eigen melkrobot. “Door deze twee uniforme stallen nemen de mogelijkheden om vergelijkend onderzoek te doen aanzienlijk toe. Bovendien levert het ook veel sneller resultaat op”, aldus onderzoeker Els Stevens.

Daarnaast bevatten de nieuwe melkvestallen van de Hooibeekhoeve ook tal van innovaties die het toekomstig rendement van de melkveehouders kunnen verbeteren. “Op de melkrobot is een toestel voor melkanalyse geïnstalleerd. Dat is een mini-laboratorium dat onmiddellijk een melkstaal analyseert en waaruit direct informatie rolt over de vruchtbaarheid, uiergezondheid, energiebalans en voeding van het individuele dier. Hierdoor kan de melkveehouder sneller bijsturen waar nodig om zijn dieren gezond en productief te houden”, vertelt onderzoeker Katleen Geerinckx.

Ook andere sensortechnologie is aanwezig in de nieuwe melkveestal. Zo wordt er gewerkt met een bodyconditiescore-systeem dat geïntegreerd is in de melkrobot. Daarbij wordt een 3D-opname gemaakt van de onderrug van de koe waaruit de vetreserves van de koe kunnen afgeleid worden. Dit is belangrijk om de voederplanning op te maken met oog op een hogere melkgift en een betere vruchtbaarheid. In de nieuwe melkveestal loopt ook een pilootproject met elektronische oormerken. “Het is vooral de bedoeling om te gaan kijken in welke mate ze compatibel zijn met andere sensortechnologieën”, licht Geerinckx toe.

De Hooibeekhoeve heeft ook geïnvesteerd in automatische klimaatsturing in de nieuwe melkveestal. “De windbreeknetten, verlichting en ventilatoren worden voortaan automatisch afgesteld op de continu veranderende buitenomgeving door sensormetingen van temperatuur, luchtsnelheid en invallende lichtsterkte. Zo hopen we de energiekosten te reduceren en het klimaat in de stal te optimaliseren”, stelt onderzoeker Nick Rutten.

Ook wordt er aandacht besteed aan ammoniakemissie reducerende technieken. “De PAS-maatregelen die de overheid in kader van de instandhoudingsdoelstellingen oplegt, baren de melkveehouders heel wat zorgen. Wij proberen mee te zoeken naar oplossingen door testen uit te voeren naar drie verschillende ammoniakemissie reducerende roostervloeren. We zullen die niet alleen onderling vergelijken, maar ook in combinatie met een mestrobot met waterverneveling”, luidt het. Daarnaast wil de Hooibeekhoeve ook actief meewerken aan de zoektocht naar en de ontwikkeling van nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld voedermanagement.

“Vier jaar na onze nieuwe jongveestal kunnen we nu ook onze nieuwe en vernieuwde melkveestal in gebruik nemen. De juiste mensen hadden we al, nu hebben we ook de juiste infrastructuur om onderzoek te verrichten met als uiteindelijk doel het verduurzamen van de melkveehouderij in Vlaanderen”, vertelt Ilse Van den Broeck, directeur van de Hooibeekhoeve.

Ook gedeputeerde Caluwé is ervan overtuigd dat deze investering het praktijkonderzoek in de Hooibeekhoeve een nieuwe boost geeft. “Door nieuwe technologieën en bestaande technische uitrustingen uit te testen, kan de Hooibeekhoeve voor de melkveehouders een betrouwbare inschatting maken van de impact op het rendement in combinatie met mogelijke andere winsten op vlak van diergezondheid, rantsoen en milieu. Vervolgens kan de melkveehouder zelf kiezen wat voor hem en zijn bedrijf relevant is. Wat voor het ene bedrijf werkt, werkt niet noodzakelijk bij het andere. Met het objectieve advies van de Hooibeekhoeve kan elke melkveehouder stappen zetten voor de verbetering van zijn economisch rendement”, aldus de gedeputeerde.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via