nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.01.2017 "Hou melkpoeder langer uit de markt"

In Brussel hebben delegaties van European Milk Board (EMB), Fugea en Via Campesina betoogd in de Europese wijk om een signaal uit te sturen naar de vergaderende Europese ministers van Landbouw. De organisaties vragen een verplicht systeem van flexibele productieregulering en vrezen dat wanneer Europa de hoeveelheid melkpoeder die ze uit de markt nam deblokkeert, de melkprijs een klap zal krijgen. “We hebben twee erg slechte jaren achter de rug en daar moeten we eerst overheen”, zo klinkt het. Boerenbond laat weten dat het niet gelooft in verplichte productieregulering.

“Er is afgelopen anderhalf jaar veel te veel gemolken, luid aangemoedigd door de zuivelindustrie die vervolgens moest bekennen de grote toevloed van melk niet aan te kunnen”, aldus Seita van Keimpema van EMB. “De zuivelindustrie heeft een veel te grote broek aangetrokken. Ze hadden de boeren nooit moeten vragen om meer te gaan produceren. Die boeren produceren al twee jaar onder de kostprijs en vele van hen hebben zich noodgedwongen in de schulden moeten steken. Daar moeten we weer overheen komen, maar dat gaat niet als de Commissie extra melkpoeder op de markt brengt.”

Samen met Fugea en Via Campesina protesteert EMB in Brussel. Ze bedelven er symbolisch grondtekeningen van het Europese en Afrikaanse continent met melkpoeder, als symbool voor de grote hoeveelheden melkpoeder die geëxporteerd worden. “Ook voor de Afrikaanse markten is het overigens catastrofaal om massaal goedkope melkpoeder te exporteren”, aldus van Keimpema. “Europa moet werk maken van crisismaatregelen die marktondersteunend werken en ons niet zuur gaan opbreken. Ik denk bijvoorbeeld aan een verplicht systeem van flexibele productieregulering.”

"Als de prijzen door overproductie sterk dalen zouden melkveehouders in een eerste fase gevraagd worden om hun productie te doen dalen", zo legt Rik De Coninck, secretaris van de Vlaamse EMB-afdeling, uit hoe zo'n systeem in z'n werk zou kunnen gaan. "Daarvoor zouden ze een compensatie krijgen, net zoals dat de afgelopen maanden is gebeurd dus. Tegelijkertijd zou een plafond kunnen opgelegd worden. Als er dan nog steeds geen herstel van de prijzen volgt, dan vinden we dat elke melkveehouder zijn productie moet beperken."

Tussen de betogers zijn geen Boerenbond-vlaggen te zien. Boerenbond laat weten geen voorstander te zijn van verplichte productieregulering. “De kostprijs van een verplicht verminderde melkproductie ligt, in een open wereldmarkt, uiteindelijk volledig bij de melkveehouder en tast onze internationale concurrentiepositie aan”, zo klinkt het. “Daarnaast vroeg Boerenbond via Copa al in november om het melkpoeder dat in interventie zit, maar heel geleidelijk op de markt te brengen zodat het de aantrekkende markt niet verstoort.”

“Het kan toch niet de bedoeling zijn om terug systemen op te zetten die het ondernemerschap van onze melkveehouders inperkt en onze concurrentiepositie wereldwijd verstoort”, aldus Boerenbond, dat productiebeperking veeleer ziet als een crisismaatregel die tijdelijk en vrijwillig is en waarbij een vergoeding uitgekeerd wordt voor de productiebeperking. Zo’n tijdelijke productiebeperking als tijdelijke crisismaatregel, zorgt er voor dat melkveehouders de internationale marktsignalen sneller volgen.”

Naast maatregelen die op Europees niveau de productie van melk tijdelijk remmen, wil Boerenbond ook dat er in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 een mix van andere maatregelen uitgewerkt wordt die ervoor zorgt dat er op bedrijfsniveau met een portie slim ondernemerschap en rekening houdend met de beperkingen die er al zijn zoals grond, arbeid en kapitaal ingespeeld kan worden op de schommelende melkprijzen. Zo moeten ook producenten-organisaties en brancheorganisaties een sturende rol kunnen spelen. 

Bron: eigen verslaggeving/Belga/VRT

Beeld: EMB

Volg VILT ook via