nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.05.2020 "Hou rekening met landbouw bij droogtemaatregelen"

Boerenbond vraagt dat bij nieuwe beslissingen over droogtemaatregelen rekening wordt gehouden met de noodzaak aan water voor de primaire voedselproductie. “Het instellen van een mogelijk captatieverbod, bovenop de hindernissen die de land- en tuinbouwers momenteel ondervinden door de coronacrisis, stelt landbouwers voor een dubbele uitdaging”, aldus voorzitter Sonja De Becker. Ze vraagt dat de lokale voedselproducenten als essentiële sector maximaal ontzien worden bij het invoeren van droogtemaatregelen.

Water is een onmisbaar goed voor de primaire voedselproductie. Bovendien is de land- en tuinbouwsector geen sector zoals de anderen. Land- en tuinbouwers werken met levende planten en dieren. “Dit productieproces kan niet zomaar stilgelegd worden om na de droogteperiode herop te starten. Dit zou fatale gevolgen hebben voor de planten en dieren en voor de voedselproductie zelf”, verduidelijkt De Becker. 

Dit zou volgens haar de sector een tweede keer hard kunnen treffen omdat de landbouw nu al sterk de impact voelt van de coronacrisis. “Bovendien hebben onze landbouwers gedurende de hele crisis blijven verder werken om iedereen van voedsel te voorzien. Ook wanneer de droogte aanhoudt, zullen land- en tuinbouwers in de weer blijven om dieren en planten te laten leven en groeien.”

Water is schaars. Dat weet de sector, waar de impact van droogte vaak onmiddellijk voelbaar is, maar al te goed. “Boeren en tuinders nemen al jarenlang maatregelen om zich beter te wapenen tegen de droogte, zoals waterbuffering, druppelirrigatie, verbeteren van de bodemkwaliteit,enz.”, klinkt het. Daarnaast wijst Boerenbond erop dat het zelf actief meewerkt aan verscheidene projecten die een zuinig en efficiënt watergebruik stimuleren, zoals Proeftuinen Droogte, Water-Land-Schap, Irrigatie 2.0, enz.

Eerder deed al de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka een oproep om bedrijven te ontzien wanneer er maatregelen worden genomen om het watertekort aan te pakken. “Het instellen van een captatieverbod zou, na de coronacrisis, bij heel wat bedrijven nog voor bijkomende economische schade kunnen zorgen”, aldus Voka. "Veel van de bedrijven uit de voedings-, gezondheids- en energiesector mochten tijdens de lockdown blijven draaien omdat ze een essentieel bedrijf zijn. Het zou vreemd zijn die redenering niet te volgen in geval van watertekort." 

Bron: Eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via