nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.06.2016 "Huwelijk natuur en waterberging staat onder druk"

Bij het inspecteren van hun velden zakt landbouwers de moed in de schoenen, modderige laarzen in dit geval. Natuurpunt kampt met gelijkaardige gevoelens bij het zien van de schade in natuurgebied. “Als het water wegtrekt, blijft een laag vervuild slib achter. Vrijwilligers van Natuurpunt, die door maaisel af te voeren vaak al tientallen jaren strijden tegen vermesting en stikstofneerslag door het verkeer, moeten helemaal herbeginnen”, aldus Chris Steenwegen. Drie problemen wil de directeur van Natuurpunt aangepakt zien: het tekort aan valleigronden die mogen overstromen, het grote aantal gezinnen dat nog altijd niet aangesloten is op de waterzuivering en de modderstromen die volgens Steenwegen veroorzaakt worden door een erosiebeleid dat niet durft raken aan de teeltvrijheid van een landbouwer.

Het land kreunde de afgelopen weken onder de wateroverlast. “Het had nog veel erger gekund”, meent Natuurpunt-directeur Chris Steenwegen. “Gelukkig is er de laatste jaren geïnvesteerd in natuurgebieden die water vasthouden in valleien en overstromingsgebieden.” Maar niet genoeg, als je het Steenwegen vraagt. “Er is nog altijd veel te weinig ruimte voor water en overstromingen in de natuurlijke valleien. De gebieden die wel overstromen, moeten daardoor te veel en te lang water bergen. En hoe meer van dat water op een kleine oppervlakte wordt verzameld, hoe erger de impact is. Nesten vol jonge vogels verdrinken, reeënkalfjes vinden geen droge plekken meer en de plantenrijkdom rot weg.”

Door de klimaatverandering moeten we ons in de toekomst aan meer plensbuien verwachten. “Een blik op onze natuurgebieden maakt duidelijk dat de situatie op langere termijn niet houdbaar is. Het huwelijk tussen waterberging en natuur is geslaagd, maar het staat nu onder druk”, waarschuwt Steenwegen. Het voornaamste probleem is de slechte kwaliteit van het water dat de natuurgebieden instroomt. Nog altijd is een vijfde van de Vlaamse gezinnen niet aangesloten op de waterzuivering. In de natuurgebieden in valleien kwam veel modder terecht die afspoelde van akkers. “Een gevolg van het lakse erosiebeleid in Vlaanderen in combinatie met de vaak onaangepaste teelten zoals maïs en aardappelen op hellingen”, hekelt de directeur van Natuurpunt.

De problemen zijn daarmee benoemd: erosie, waterzuivering en een gebrek aan ruimte voor water. In zijn opiniestuk formuleert Chris Steenwegen voor elk probleem oplossingen. Om erosie aan te pakken, zou hij graag zien dat de overheid komaf maakt met de teeltvrijheid van de boer. “Planten waar en wat je wil, ook als dat tot erosie leidt, lijkt een heilig huis in Vlaanderen. Maar vruchtbare grond is een onvervangbaar kapitaal. Waarom wordt aan woningbouwers in overstromingsgebied wel gevraagd om waterbestendig te bouwen, maar aan boeren in datzelfde gebied niet om hun akkers waterbestendig te bewerken?”

Lees het integrale opiniestuk op de website van Natuurpunt.

Bron: Natuurpunt

Beeld: Natuurpunt

Volg VILT ook via