nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.04.2016 Ierland kiest voor brancheorganisatie in varkenssector

Volgens de Ierse varkenshouders is een brancheorganisatie de oplossing om de varkenscrisis het hoofd te bieden. In deze organisatie zijn alle belangrijke partijen uit de sector vertegenwoordigd: producenten, verwerkers, veevoederfabrikanten, banken en andere relevante betrokkenen. Samen willen ze afspraken maken om zich voor te bereiden op de toekomst. Net zoals in ons land hebben de varkenshouders in Ierland het moeilijk om hun hoofd boven water te houden door de lage varkensprijzen.

Steeds nadrukkelijker neemt de Europese Commissie afstand van de bescherming van de landbouwmarkten. Gelet op de jongste hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) mogen landbouwers de illusie opbergen dat protectionistische maatregelen ooit opnieuw voor een comfortabele marktpositie zullen zorgen. Europa wil van de landbouwer een robuuste, veerkrachtige economische speler maken die het hoofd boven water kan houden op de grillige, internationale markt. Producentenorganisaties en brancheorganisaties kunnen daarbij helpen, gelooft de EU, die de steun voor deze organisaties verankerde in het nieuwe GLB.

In tegenstelling tot producentenorganisaties waarin enkel de producenten zetelen, vertegenwoordigen brancheorganisaties de hele keten. Wat ze juist doen, kunnen ze voor een deel zelf kiezen. Concreet kunnen producenten- en brancheorganisaties het bijvoorbeeld hebben over het verbeteren van de kennis over en de transparantie van de markt en de producten. Ze kunnen gaan over het maken van een goede raming van het productie- en marktpotentieel. Een betere coördinatie van het op de markt brengen van de producten is ook een mogelijkheid. Ze kunnen ook het opstellen van standaardcontracten als doelstelling hebben, uiteraard rekening houdend met eerlijke mededingingsvoorwaarden.

In Vlaanderen werd half februari de Vlaamse producentenorganisatie varkenshouders (VPOV) opgericht. Het doel van de organisatie is meer marktinformatie beschikbaar stellen en meer transparantie bevorderen zodat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden. “De samenstelling, cohesie en dynamiek binnen de producentenorganisatie zullen bepalen rond welke thema’s VPOV nog actief wordt”, klonk het bij aanvang. Ook Nederland koos voor deze aanpak met de oprichting van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Ierland kiest daarentegen voor een brancheorganisatie. “Deze organisatie moet de weg vrijmaken voor een eenduidige strategie en samenwerking tussen alle schakels in de keten”, luidt het. Pat O’Flaherty, voorzitter van de Ierse vereniging voor varkenshouders, wil dat dit orgaan zo snel mogelijk aan de slag gaat om de huidige problemen in de sector aan te pakken en om bestaansrecht te creëren voor de Ierse varkenssector. “Die wordt door de Ieren als zeer waardevol beschouwd. Maar liefst 8.000 mensen zijn afhankelijk van de sector voor hun inkomen en jaarlijks realiseert de varkenssector een omzet van één miljard euro”, aldus O’Flaherty.

De prijzen die de Ierse varkenshouders vandaag ontvangen, variëren tussen de 1,26 tot 1,31 euro per kilo, terwijl de gemiddelde kostprijs rond de 1,60 per kilo euro ligt. “Een gemiddeld varkensbedrijf met 600 zeugen draait momenteel iedere week een verlies van bijna 5.000 euro. Met deze verliezen is de situatie voor varkenshouders absoluut niet langer houdbaar”, zegt Pat O’Flaherty. De Ier voegt eraan toe dat de toegezegde hulp vanuit Europa wordt gewaardeerd. “Maar de recente toewijzing van één miljoen euro is volstrekt onvoldoende om de situatie onder Ierse varkenshouders te verbeteren.”

Bron: Boerenbusiness/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via