nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.09.2019 IFOAM EU spreekt klare taal omtrent ggo's en bio

IFOAM EU, de Europese koepelorganisatie voor biolandbouw, wil dat de huidige ggo-wetgeving gehandhaafd blijft voor oude én nieuwe gentechnieken. “We roepen op om de keuzevrijheid van burgers, boeren, veredelaars en verwerkers die geen ggo's willen te beschermen”, klinkt het. “Een echte innovatieve landbouw is gebaseerd op de uitgangspunten van bio en agro-ecologie, en heeft geen ggo’s nodig.” BioForum sluit zich aan bij dit standpunt.

In hun Nederlandstalige folder waarschuwt IFOAM EU, de Europese koepelorganisatie voor biolandbouw, dat het gebruik van ggo’s tot potentiële risico's en onbedoelde effecten kan leiden. “Daarom is hun introductie in het milieu en de voedselketen in de Europese Unie gereguleerd”, klinkt het. Sinds de jaren ‘90 worden gentechnieken ingezet in de landbouw, meestal om nieuwe eigenschappen in planten te introduceren zoals herbicidetolerantie of de productie van een insecticide.

In de afgelopen jaren zijn nieuwe gentechnieken, waaronder CRISPR /Cas9, ontwikkeld. “Sommige biotechnologie-bedrijven willen de ggo-voorschriften en de kosten in verband met het autorisatieproces en de risicobeoordeling omzeilen”, stelt IFOAM EU. “Ze proberen dit te bereiken door te claimen dat planten en dieren die met deze nieuwe gentechnieken zijn gemodificeerd niet als ggo's mogen worden beschouwd.” In juli 2018 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de nieuwe gentechniek CRISPR/Cas9 onder de ggo-wetgeving moet vallen. “Biotechbedrijven zijn ontevreden met deze uitspraak en vragen om een herziening van de Europese ggo-wetgeving”, klinkt het bij IFOAM EU. “Een herziening die deze nieuwe technieken zou uitsluiten van risicobeoordeling en die Europese consumenten het recht ontneemt om te weten wat er in hun voedsel zit.”

De biologische sector is van mening dat ggo's niet verenigbaar zijn met de uitgangspunten van de biologische landbouw. “De huidige ggo-wetgeving moet gehandhaafd en toegepast worden op oude en nieuwe gentechnieken.” Volgens IFOAM EU heeft de landbouwsector geen transgenese of nieuwe gentechnieken nodig om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden. “We hebben een echte innovatieve landbouw nodig, gebaseerd op de uitgangspunten van biologische landbouw en agro-ecologie. We hebben landbouw nodig die boeren eerlijke beloningen biedt en de biodiversiteit en hulpbronnen behoudt waarvan de productie van gezond, duurzaam voedsel afhankelijk is.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via