nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.09.2019 ILVO en Arvesta zoeken pioniers in de sojateelt

Met het project ‘Ontdek soja’ willen ILVO en Arvesta de handen in elkaar slaan om de introductie van sojateelt in Vlaanderen te versnellen. “Na zeven jaar onderzoek en veldproeven zien wij soja als een beloftevol nieuw gewas voor de Vlaamse landbouw met bewezen voordelen voor klimaat en milieu. Om de resterende knelpunten weg te werken, is opschaling van het areaal noodzakelijk”, klinkt het. Daarom gaan Arvesta en ILVO tijdens de Werktuigendagen in Oudenaarde actief op zoek naar landbouwers met lef en goesting om op eigen veld te pionieren met soja.

In 2012 zijn ILVO en Arvesta gestart met onderzoek naar de kansen voor sojateelt in Vlaanderen. ILVO heeft zich toegelegd op onderzoek naar teelttechnieken, variëteiten en de economische haalbaarheid, terwijl Arvesta de volledige teeltcyclus begeleidt: van de levering van het geschikte zaaizaad, tot de bemesting en gewasbescherming, maar ook de ontvangst, de opslag en het opschonen van de sojabonen, tot en met de afzet. “We zijn erin geslaagd om het subtropisch gewas dat soja is, volledig te laten rijpen in Vlaamse klimaatomstandigheden”, klinkt het.

Volgens de initiatiefnemers is soja een klimaat- en milieuvriendelijk en veerkrachtig gewas. “Dat is in tijden van klimaatmarsen en extreme droogte mooi meegenomen”, zegt Esther Monard van Arvesta. Soja is een gewas dat weinig bemesting nodig heeft omdat het zoals de meeste vlinderbloemigen over wortelknobbeltjes beschikt met daarin bacteriën die stikstof uit de lucht kunnen omzetten in een vorm die opneembaar is voor de plant. Daarenboven laat soja een goede bodemstructuur achter met een interessante hoeveelheid stikstof voor het volggewas. Soja past daardoor goed in een bredere teeltrotatie en gewasdiversificatie zoals opgelegd door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Maar teelttechnisch zijn er nog een aantal knelpunten die een brede uitrol van de sojateelt in Vlaanderen in de weg staan. “Zo is er de onkruiddruk door de trage jeugdgroei en het risico op wildschade. Bovendien is er een ruime variatie in opbrengst en kwaliteit tussen percelen en seizoenen. Om dat te verklaren en op korte termijn een antwoord te formuleren op de resterende knelpunten, moet het areaal uitgebreid worden”, vertelt Kristiaan Van Laecke van ILVO.

Arvesta en ILVO roepen landbouwers die soja een kans willen geven op hun eigen velden daarom op om zich te melden. Concreet wordt er gezocht naar landbouwers met percelen in Vlaams-Brabant en Oost- en West-Vlaanderen. Die percelen moeten tussen twee en tien hectare groot zijn. Vooral landbouwers met ervaring in meerdere teelten zullen in aanmerking komen om geselecteerd te worden. “We willen het soja-areaal geleidelijk uitbreiden, vandaar dat het nu de bedoeling is om maximaal 120 hectare soja in te zaaien”, luidt het.

Landbouwers die geselecteerd worden, zullen het hele teeltseizoen begeleid worden door ILVO en Arvesta. “Dat gaat van de levering van kant-en-klaar zaaigoed over afstelling van machines tot de naoogstverwerking en afzet, en dat zowel individueel door teeltbegeleiders als gezamenlijk in een WhatsApp-groep”, aldus de initiatiefnemers. Bovendien is er ook een financiële tegemoetkoming voorzien wanneer de soja door omstandigheden afgekeurd wordt voor humane consumptie. De prijzen op de veevoedermarkt liggen immers een stuk lager dan die op de voedingsmarkt. Maar de hoge kwaliteitseisen voor humane consumptie blijken in de praktijk soms moeilijk haalbaar.

Tijdens de Werktuigendagen die op 21 en 22 september doorgaan in Oudenaarde willen ILVO en Arvesta het project ‘Ontdek soja’ lanceren. Zowel op de stand van ILVO als die van Arvesta kunnen geïnteresseerde landbouwers terecht voor een eerste kennismakingsgesprek. Deze campagne krijgt ook steun van Boerenbond en het Departement Landbouw en Visserij.  

Meer informatie: Ontdek soja

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via