nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.03.2016 ILVO en Hooibeekhoeve slaan de handen in elkaar

Van 2009 is het geleden dat de melkveehouderij nog door zo’n diep prijzendal ging. Aangezien er nog andere uitdagingen zoals ammoniakreductie op de melkveehouders afkomen, is er eigenlijk maar één optie. Naarstig voortdoen, zoals ook ILVO en de Hooibeekhoeve dat doen door middel van een samenwerkingsovereenkomst rond onderzoek in de melkveehouderij. De twee onderzoeksinstellingen vullen elkaar perfect aan: de één doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de ander praktijkgericht melkveeonderzoek. De één verstrekt kennis in het oosten terwijl de ander vooral melkveehouders uit het westen van Vlaanderen over de vloer krijgt. Alleen door samen te werken, kunnen ze een moeilijk te overzien probleem als de ammoniakemissie uit stallen tackelen.

Woensdag werd op de Hooibeekhoeve in Geel een demonstratieruimte geopend waar melkveehouders kunnen kennismaken met maatregelen (o.a. speciale stalvloeren) ter reductie van de ammoniakemissie uit hun stallen. Morgen kom je daar op VILT.be meer over te weten. Eerst besteden we aandacht aan de samenwerkingsovereenkomst die ILVO en Hooibeekhoeve ter plekke ondertekenden. Beide partijen werken al lange tijd samen maar de overeenkomst maakt van hen officieel partners rond melkveeonderzoek. Verschillende projecten die succesvol samen afgerond werden, legden de basis voor een formele en duurzame samenwerking.

Ludwig Caluwé, de gedeputeerde voor Landbouw van de provincie Antwerpen, hecht veel belang aan de complementariteit tussen de Hooibeekhoeve en ILVO. Dat het niet bij woorden blijft, bewijst de nieuwe infrastructuur van beide onderzoekspartners. Zo test ILVO in zijn gloednieuwe onderzoekstal in Melle het frequent wegvegen van de mest in combinatie met watervernevelaars terwijl de nieuwe proefstal op de Hooibeekhoeve uitgerust wordt met drie types ammoniakemissiearme vloeren. ILVO nam zijn nieuwe stal in 2014 in gebruik. Op de Hooibeekhoeve gaat het om een verlenging van de bestaande melkveestal. We konden met eigen ogen vaststellen dat de bouwfase ten einde loopt.

Aan het nut van twee proefstallen voor melkvee mag je volgens Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO, niet twijfelen. “In de ogen van een buitenstaander doen beide instellingen melkveeonderzoek. Onze aanpak is echter verschillend waardoor we elkaar perfect aanvullen. Op ILVO beschikken we over de infrastructuur om het rechtstreeks effect op dierniveau te meten en te analyseren. Zo kunnen we een duidelijk, wetenschappelijk antwoord formuleren. De Hooibeekhoeve is dan weer zo georganiseerd dat zij de volledige bedrijfsvoering onder de loep nemen. Zij kunnen nagaan of een effect ook blijft bestaan, rekening houdend met de processen die lopen op een doorsnee melkveebedrijf.”

“Door de grote afstand tussen Melle en Geel trekken we een ander publiek aan. Bovendien legt de één zich toe op wetenschappelijk en de ander op praktijkgericht onderzoek”, valt Caluwé hem bij. Sommige vraagstukken kan je gewoon ook beter met twee aanpakken, denk dan vooral aan de ammoniakemissie uit stallen die omlaag moet. Tot voor kort wist in Vlaanderen niemand met zekerheid welke technieken daarvoor geschikt zijn in een (open) rundveestal. Het gaat om kennis die heel recent vergaard is en nog voortdurend bijgespijkerd wordt door lopend onderzoek. Door de inrichting van een demoruimte en het gebruik van drie verschillende types roostervloeren in de nieuwbouw speelt het praktijk- en voorlichtingscentrum van de provincie Antwerpen hierin een belangrijke rol.

De intense samenwerking met de Hooibeekhoeve geeft de administrateur-generaal van ILVO voldoening. De twee hadden elkaar al gevonden binnen Agrolink, het kennisconsortium dat de krachten bundelt van 18 Vlaamse landbouwonderzoeksinstellingen. Voor het binnenhalen van Europese en andere projectfinanciering wordt het steeds belangrijker om expertise te bundelen. In dat verband vermeldt Joris Relaes dat het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (de samenvoeging van onderzoeksfonds IWT en het Agentschap Ondernemen, nvdr.) vorige week een onderzoeksproject van één miljoen euro rond ammoniakreductie goedkeurde. ILVO, de Hooibeekhoeve en het Innovatiesteunpunt zullen daar samen aan werken.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via