nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.03.2020 ILVO lanceert kennishub agro-ecologie en biolandbouw

ILVO houdt een Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw boven de doopvont. Living labs zijn kennishubs en tegelijk draaischijven waar ondernemers en organisaties in co-creatie met onderzoekers kunnen werken aan innovatie. “Binnen ons living lab willen we allerlei activiteiten voorzien die onderzoek, kennisdeling en innovatie rond agro-ecologie en biolandbouw ondersteunen”, zegt Marion Liberloo die het living lab coördineert.

Agro-ecologie mikt op een veerkrachtige landbouw waarbij relaties tussen mens, landbouw en natuur optimaal werken om duurzame voedingssystemen te ontwerpen en draaiende te houden. Het combineert een set van principes en praktijken, zoals het duurzaam gebruik van lokale hernieuwbare hulpbronnen, het sluiten van kringlopen, voedselsoevereiniteit, een gezonde en kwaliteitsvolle voeding als resultaat, en dit gecombineerd met biodiversiteit voor de ecosysteemdiensten.

“Biologische landbouwers zijn vaak pioniers van agro-ecologie. Maar ook gangbare landbouwers maken al gebruik van agro-ecologische praktijken”, verduidelijkt ILVO. “Met ons living lab willen we bewust beide groepen aanspreken, om kennisuitwisseling te stimuleren en verder kennis op te bouwen.”

Het Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw, kortweg LLAEBIO, wil in de eerste plaats een ontmoetingsplaats zijn, en daarnaast ook een experimenteerruimte waar verschillende wetenschappelijke disciplines en praktijkervaringen samenkomen om vragen op het terrein aan te pakken. Naargelang de aard van de te behandelen onderzoeksvraag of de kennisdelingsactiviteit ontstaan wisselende groepen van samenwerkende partners. “Wij zijn een open collectief. Nieuwe stakeholders zijn welkom”, zegt Marion Liberloo.

Het nieuwe living lab van ILVO aligneert zich met de missie en werkingsprincipes van het European Network of Living Labs. “Openheid en het zeer actief betrekken van eindgebruikers en andere stakeholders staan dus centraal”, klinkt het. Een andere basisaanpak van het living lab is systeemdenken. “We benaderen een problematiek vanuit meerdere perspectieven. We gaan op zoek naar de onderlinge relaties tussen de belangrijkste facetten van een kwestie, en van daaruit zoeken we oplossingen”, verduidelijkt Liberloo.

Het is de bedoeling dat er jaarlijks een co-creatieve workshop wordt georganiseerd om de onderwerpen te selecteren waarop gezamenlijk wordt ingezet. “In 2020 komt er zeker een dialoogdag met beleidsmakers en landbouwers. Wie als landbouwer experimenteert met agro-ecologische praktijken, botst immers vaak op wetgeving. Want wetgeving gaat vooral uit van gevestigde praktijken en manieren van werken.”

Daarnaast komt er ook een ontmoetingsmoment tussen gangbare en biologische landbouwers, om kennis te delen. “De twee groepen van landbouwers vinden elkaar nog onvoldoende in hun gezamenlijke zoektocht naar een duurzame landbouw. Daar willen we verandering in brengen”, luidt het. Ook vragen op het terrein zullen beantwoord worden.

Marion Liberloo geeft een voorbeeld: “Voor een kleinschalige bio-landbouwer die een breed gamma aan producten wil aanbieden, is het vaak moeilijk om de kostprijs per product te bepalen. Terwijl een eerlijk inkomen voor een landbouwer één van de belangrijke principes in agro-ecologie is, blijkt dit niet zo’n eenvoudige opdracht. Door de brede context van het verhaal te bekijken en de juiste experts aan tafel te brengen, probeert ons living lab inspirerende strategieën te vinden.”

Meer informatie: Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Kobe Van Looveren i.o.v. BioForum

Volg VILT ook via