nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.04.2016 "Import Oekraïense eieren in EU blijft beperkt"

Ondanks de vrees dat een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Oekraïne tot een ontregeling van de Europese eiermarkt zou leiden, blijft de import van Oekraïense eieren vooralsnog relatief beperkt. In 2015 werden officieel enkel in Denemarken, Letland en het Verenigd Koninkrijk eiproducten ingevoerd, samen goed voor 828 ton. Dat blijkt uit een antwoord van federaal Landbouwminister Willy Borsus op een vraag van volksvertegenwoordiger Frank Wilrycx (Open Vld).

Volgens het handelsverdrag dat de EU en Oekraïne sloten, kan er vanuit Oekraïne jaarlijks 1.500 ton eiproducten en 3.000 ton eieren in schaal worden ingevoerd zonder importheffingen. De Europese leghennenhouders uitten hun ongerustheid, en ook in Vlaanderen sprak de pluimveesector zijn vrees uit voor marktverstorende effecten en concurrentievervalsing omdat de leghennenhouders in Oekraïne (nog) niet gebonden zijn aan dezelfde regelgeving, bijvoorbeeld inzake dierenwelzijn.

Maar die import blijft voorlopig beperkt, zo zegt landbouwminister Willy Borsus op basis van Eurostat-cijfers. In 2015 zou het gaan om 828 ton ingevoerde eieren met als bestemming Denemarken, Letland en het Verenigd Koninkrijk. “De importcijfers stoten echter op ongeloof in de sector”, zo weet volksvertegenwoordiger Frank Wilrycx. “Er wordt op de producten immers geen vermelding van het land van herkomst geëist, waardoor gevreesd wordt dat er op een verdoken of zelfs illegale manier import bestaat vanuit Oekraïne.”

“De invoerregeling is volledig geharmoniseerd in de EU”, zo antwoordt Borsus op de bezorgdheid. “Dit betekent dat dezelfde regels gelden in alle lidstaten voor wat betreft de controles op zendingen. Aangezien het gaat om producten van dierlijke oorsprong worden deze via door de EU erkende grensinspectieposten binnengebracht. De Europese Commissie houdt toezicht zowel op de infrastructuur als op de werking van deze posten via audits van het Voedsel en Veterinair Bureau in de verschillende lidstaten.”

“Mogelijke aanwijzingen van verdoken of illegale transporten worden meegedeeld op vergaderingen van de Europese Commissie”, aldus Borsus. “Moesten er aanwijzingen zijn dan zal de Commissie oproepen tot verhoogde waakzaamheid, maar voor Oekraïne is dat nog niet het geval geweest.” Ook de ongerustheid omtrent salmonella veegt Borsus van tafel, verwijzend naar de Europese goedkeuring van het Oekraïense salmonellabestrijdingsplan in april vorig jaar. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via