nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.10.2017 In Antwerpen kan landbouw niet om thema 'ruimte' heen

In zijn ledenblad brengt Boerenbond verslag uit van een debat dat door de Antwerpse afdeling van Groene Kring georganiseerd werd over de toekomst van landbouw. “Vlaanderen is speciaal omdat wij hier, in tegenstelling tot veel andere gebieden, geen plattelandsvlucht kennen, integendeel”, verklaarde Jannes Maes die de Europese organisatie van jonge boeren (CEJA) leidt. De vele bewoners op het platteland verkleinen de voor beroepslandbouw beschikbare oppervlakte door vertuining en verpaarding. “Paardenliefhebbers vinden dat zij er thuishoren. Als gemeente is het moeilijk om hiertegen op te treden. Dat moet van het hogere beleidsniveau komen”, liet de landbouwschepen van Geel, Ben Van Looveren, optekenen.

Tijdens een door jongerenorganisatie Groene Kring georganiseerd debat aan de Thomas More Hogeschool in Geel werden vragen opgeworpen omtrent landgebruik, het Europees landbouwbeleid, prijsschommelingen, enz. In de provincie Antwerpen staat het areaal van landbouwers onder druk door verstedelijking. Vanuit de zaal kwam dan ook de opmerking dat vertuining en verpaarding in Vlaanderen veel landbouwgrond innemen. “Een moeilijke zaak”, reageerde Lieven Van Waes, kabinetsmedewerker van minister Joke Schauvliege. “Vergeet niet dat de professionele paardenhouderij een landbouwactiviteit is die wereldwijd hoge toppen scheert. Deze sector kan slechts floreren als recreanten paarden kopen, die dan een weide en voeder nodig hebben. Dit gezegd zijnde willen we in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen toch instrumenten inbouwen om de professionele landbouw beter te verankeren.”

CEJA-voorzitter Jannes Maes stelt voor om nog beter wettelijk te definiëren wie een actieve landbouwer is en wie niet, en wie bijgevolg landbouwsubsidies kan genieten. “De subsidie aan de landbouw is een vergoeding voor de diensten die landbouwers leveren aan de gemeenschap”, vindt Rianne Van Tilburg, melkveehoudster en lid van het Boerenbond-hoofdbestuur. “Net zoals er een aangepast beleid gevoerd wordt voor bijvoorbeeld de berglandbouw, zou er ook een aangepast beleid mogelijk moeten zijn voor landbouw in verstedelijkt gebied.

Op de vraag waar nieuwe stallen gebouwd moet worden gelet op het verzet van buren en belangengroepen, antwoordde Geels landbouwschepen Ben Van Looveren: “Moedige politiek is nodig. We leveren nog de nodige vergunningen af. Landbouwbedrijven worden groter. Door de modernste technieken te gebruiken, houden we de druk op het milieu zo klein mogelijk. Veel problemen hebben te maken met de versnipperde bewoning in landelijk gebied.” Van Tilburg oppert dat wie op het platteland komt wonen zich aan de regels van het platteland moet houden. Zij ziet ook een probleem door oneigenlijk gebruik van voormalige landbouwbedrijfszetels en staat de ‘Nederlandse oplossing’ voor: “Moeten we er niet aan denken om oude boerderijen af te breken?”

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via