nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.10.2018 In het najaar start de kruidruiming in waterlopen

In de jongste e-nieuwsbrief ‘Leve(n)de Bodem’ delen de provinciale praktijkcentra informatie over grondbewerking in maïsteelt, werken met RTK-GPS en vaste rijpaden op een kleinschalig groentebedrijf, de biovelddag van Inagro en de opendag over bodem van het PCG in Kruishoutem. Een bijdrage over kruid- en slibruiming in beken en rivieren heeft zijn plaats in de nieuwsbrief over bodem omdat bodemdeeltjes door erosie in het oppervlaktewater terechtkomen.

Wanneer bodemdeeltjes door erosie afspoelen naar beken en rivieren, dan kan dit leiden tot verminderde waterafvoer. Ook een sterke kruidgroei op de oevers en in het water kan de capaciteit van een waterloop fors verminderen. Een goed onderhoud van deze waterlopen waarborgt hun functie. Onderhoud kan ook nodig zijn om het ecologische herstel van een waterloop te bevorderen wanneer het slib van slechte kwaliteit is.

“Voor het onderhoud is een gediversifieerde aanpak nodig die afhankelijk is van de ligging van de waterloop en van andere omgevingskenmerken (landbouwzone, natuurgebied, verstedelijkt gebied, enz.)”, legt Mieke Vandermersch van de provincie Vlaams-Brabant uit. “Kruidruiming gebeurt op sommige plaatsen standaard één keer per jaar, vaak in het najaar wanneer de gewassen van het veld zijn. Slibruimingen vinden enkel plaats wanneer er wateroverlast dreigt. Proper slib wordt uitgespreid in de vijf-meterzone langs de waterloop. Vervuild slib wordt afgevoerd.” Voor deze smalle strook langs waterlopen geldt een recht van doorgang om onderhoud praktisch mogelijk te maken.

Meer info: Leve(n)de Bodem 

Bron: Nieuwsbrief Leve(nde) Bodem

Volg VILT ook via