nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.03.2019 In Limburg planten boeren bomen bij andere boeren

Dertig Limburgse landbouwers planten momenteel 25.000 nieuwe bomen en plantjes aan. Daarnaast komt er meer dan vier kilometer nieuwe hagen, gelabeld met de ‘Plant van hier’-norm. De beplantingen zijn een realisatie van het Limburgse project ‘Boeren planten bij boeren’. Met dat project zorgt de provincie ervoor dat de plannen van haar landschapsarchitect, die het groenscherm rond landbouwbedrijven tekent, effectief worden uitgevoerd. Dat levert een belangrijke bijdrage aan het landschap, de lokale biodiversiteit en het klimaat.

De 25.000 aangeplante houtkanten, hagen en bomen, waaronder 358 hoogstammige bomen zoals linden, beuk, eik en fruitbomen, zijn nu nog klein en onopvallend, maar zullen weldra uitgroeien tot een volwaardig groenscherm. Daarnaast wordt meer dan vier kilometer nieuwe hagen aangeplant met 12.490 stuks haagplanten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door landbouwers die zich daartoe engageerden in het project ‘Boeren planten bij boeren’.

Dat project werd in 2011 opgestart met steun van de provincie Limburg als verlengstuk op de gratis dienstverlening van landschapsarchitecte Nicole Vreys die voor de provincie werkt. Landbouwers kunnen op haar een beroep doen om hun boerderij met bomen, struiken en ander groen in te kleden zodat stallen en loodsen verdwijnen in het landschap.

Gedeputeerde van Landbouw Inge Moors: “De landbouwsector heeft een belangrijke rol in het behoud van de beeldkwaliteit en identiteit van de open ruimte. Dankzij de vele groenaanplantingen kunnen we de bedrijfsgebouwen, loodsen en infrastructuur laten opgaan in de omgeving.” De coördinatie van de uitvoering van de groenplannen is in handen van LiSRO, het Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling. Voor het uitvoeren van de aanplantingen rond boerderijen werkt LiSRO samen met landbouwers die groene vingers hebben én dat kunnen inplannen tussen hun andere bezigheden.

“Een groene omkadering van de stal of loods wordt verwacht van een landbouwer wanneer hij of zij een vergunning krijgt voor nieuwe infrastructuur. ‘Boeren planten bij boeren’ is dan ook een unieke formule waarbij we landbouwers een noodzakelijk duwtje in de rug geven om hun groenplan te realiseren”, zegt Moors. De provincie Limburg, LiSRO en het gespecialiseerde uitzendkantoor Werkers zijn niet aan hun proefstuk toe. Op acht jaar tijd zijn 185 erfbeplantingen uitgevoerd in alle delen van de provincie.

“We hebben in totaal al 40 kilometer haag aangeplant. Met daarnaast ook houten afrasteringen en poorten om het geheel af te maken, drukt ‘Boeren planten bij boeren’ een eigen duurzame stempel op het landschap. Per boerderij worden gemiddeld 700 à 1.000 stuks plantgoed in de vorm van streekeigen hagen, houtkanten en bomen aan de grond toevertrouwd. In totaal zijn via ‘Boeren planten bij boeren’ al minstens 175.000 stuks, nieuw streekeigen plantsoen geplant”, weet Inge Moors.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie Limburg

Volg VILT ook via