nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.05.2019 In Wallonië is één landbouwer op zeven bioboer

In Wallonië blijft de biologische landbouw zijn groei voortzetten. In 2018 steeg het aantal gecertificeerde bioboerderijen met 7 procent tot 1.742 en het landbouwareaal voor bioteelt met evenveel procent tot 81.087 hectare. Ten zuiden van de taalgrens is één boer op zeven bio en wordt meer dan één hectare op tien door hen bewerkt. De vzw BioWallonie zette de groei in de verf naar aanleiding van de Bioweek, die van 1 tot 9 juni plaatsvindt in Wallonië en Brussel.

In acht jaar tijd is het aantal bioboeren in Wallonië verdubbeld. Vorig jaar kwamen er 117 nieuwe bioboerderijen bij. Daarmee is nu 14 procent van alle Waalse boerderijen biologisch, goed voor 11 procent van het totale landbouwareaal in het zuiden van het land. Vooral de arealen van biofruit (+17%) en -groenten (+50%) namen vorig jaar toe. Van alle bioboerderijen in België bevindt 77 procent zich in Wallonië. In de regio ligt ook 90 procent van ons biologische landbouwareaal.

De biologisch gehouden veestapel is bij onze zuiderburen in vier jaar tijd verdubbeld. Alleen al in 2018 is het aantal dieren met 707.000 stuks toegenomen (+24%). De sterkste groei situeert zich in de leghennenhouderij (+35%) en de varkenshouderij (+29%). In twee andere deelsectoren – vleesvee en schapenhouderij – stagneert de productie.

De groei van de biosector wordt gestuwd door de stijgende vraag. Tussen 2009 en 2018 kenden de uitgaven van consumenten aan bioproducten in Vlaanderen en Wallonië respectievelijk een verdubbeling en verdrievoudiging, goed voor in totaal 522 miljoen euro vorig jaar. Het marktaandeel van bio ligt in Wallonië (4,8%) hoger dan het Belgische gemiddelde (3,2%). Vorig jaar hebben de Belgische huishoudens 760 miljoen euro uitgegeven aan biologische voedings- en andere producten. Het afgelopen jaar stagneerde in Vlaanderen de vraag naar bio, maar het lokale aanbod bleef groeien.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Bonnie Henderson

Volg VILT ook via