nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.08.2019 Inagro brengt kwaliteit diverse waterbronnen in kaart

Kwalitatief goed drinkwater heeft een belangrijke invloed op de prestaties van landbouwdieren. In de voorbije jaren is er al heel wat onderzoek verricht naar waterkwaliteit en gebruik van verschillende waterbronnen als drinkwater. “Binnen het demonstratieproject ‘Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf’ is het de bedoeling deze kennis zoveel mogelijk te verspreiden onder de veehouders en werd daarom de kwaliteit van verschillende waterbronnen onder de loep genomen”, laat onderzoekscentrum Inagro weten.

Het principe ‘meten is weten’ geldt ook voor de kwaliteit van het water dat je gebruikt op je bedrijf. Maar hoe goed of hoe slecht scoort de kwaliteit van de waterbron op jouw bedrijf? Is die vergelijkbaar met wat er bij collega’s gemeten wordt? Of overweeg je het gebruik van een andere, ‘alternatieve’ waterbron op je bedrijf? Om op deze vragen een antwoord te bieden, heeft onderzoekscentrum Inagro hun drinkwateranalyses, uitgevoerd tussen 2006 en eind 2018, onder de loep genomen.

Belangrijke parameters waar de onderzoekers op letten, zijn de pH, de geleidbaarheid en hardheid van het water, het ijzergehalte en de aanwezige bacteriën. “Bij een te zure of te alkalische pH zal de wateropname van de dieren dalen, waardoor ze vaak ook minder voeder opnemen”, klinkt het. “Een te hoge geleidbaarheid van het water, wat een maat is voor het zoutgehalte, kan dan weer leiden tot verminderde groei, dalende productie, diarree, en in het slechtste geval zelfs tot ziekte of sterfte van het vee.” Een te hoge hardheid zorgt vooral voor een slechte smaak van het water en verstoppingen van de leidingen (vooral bij het opwarmen van het water), kranen, nippels… Het kan ook zorgen voor een daling van de werking van antibiotica, additieven of entstoffen.

“Ook ijzer kan voor belangrijke problemen zorgen voor de toepassingen van het water”, laat Inagro weten. “Een te hoog ijzergehalte in het water, gecombineerd met een pH van het water van meer dan zeven, zorgt ervoor dat wanneer het water met lucht/zuurstof in aanraking komt, het ijzer gaat oxideren en neerslaan. Het geoxideerd ijzer gaat neerslaan en zorgt zo voor verstopping van de leidingen, kranen en nippels.” Naast deze chemische parameters is ook de bacteriologie van het water heel belangrijk. “Enterococcen en E. Coli zijn belangrijke mestbacteriën. De aanwezigheid van deze bacteriën in het water kan wijzen op een besmetting van de waterbron met mest, mestsappen of het instromen van verontreinigd water.”

De geanalyseerde waterstalen werden gebundeld per waterbron. Het aantal geanalyseerde stalen varieerde naargelang de waterbron en de parameters. Zo werden er meest stalen van diep boorputwater (1229 stalen) en steenput- en filterputwater (1383 stalen) geanalyseerd, gevolgd door open putwater. “Dit zijn waterbronnen die het langst in gebruik zijn”, verklaart Inagro. “Drainagewater, hemelwater en oppervlaktewater worden recenter als waterbron ingezet op bedrijven en werden daardoor minder geanalyseerd.”

Uit de resultaten blijkt dat bij diep grondwater de geleidbaarheid in meer dan de helft van de gevallen een probleem is. “Bij alle waterbronnen waarbij beïnvloeding van omgeving mogelijk is valt het op dat de parameters Enterococcen, Clostridium en SSRC voor meer dan de helft van de stalen boven de richtwaarde komt”, laat Inagro weten. “Bij diepdrainagewater is de hardheid bij meer dan de helft van de stalen een probleem en is bij gebruik van deze waterbron een behandeling afhankelijk van de toepassing te overwegen.”

Binnen het demonstratieproject “Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf” werd met de resultaten een interactieve tabel gemaakt waar je per waterbron de analyses kunt toetsen aan de richtwaarde drinkwater voor een bepaalde diersoort (pluimvee, varkens of herkauwers). Per waterbron wordt naast het aantal stalen bovendien ook voor iedere parameter de gemiddelde gemeten waarden, de minimum en de maximum gemeten waarde weergegeven. De interactieve watertool vind je hier.

Wil je meer weten over mogelijke behandelingen voor je probleemparameters, dan kan je surfen naar www.watertool.be of contact opnemen met Inagro voor persoonlijk bedrijfsadvies.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLM

Volg VILT ook via