nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.06.2015 Inagro gaat onderzoeksserre bouwen op dak REO Veiling

Op het dak van de nieuwe kistenloods van de REO Veiling komt een grote onderzoeksserre van de provincie West-Vlaanderen en Inagro. “Met deze nieuwe serre willen we volop inzetten op innovatie in de glastuinbouw”, aldus West-Vlaams landbouwgedeputeerde Bart Naeyaert. REO Veiling benadrukt het maatschappelijk belang. “Dit wordt een mooi voorbeeld van hoe zuinig met grond en energie kan worden omgesprongen en we tonen stadslandbouw in een professionele setting", aldus directeur Paul Demyttenaere. Het project werd geselecteerd als één van de vijf pilootprojecten Productief Landschap.

Toen REO Veiling in 2010 de zwaar vervuilde en verloederde site van de failliete metaalgieterij Vuylsteke kon verwerven, vormde dat de aanleiding voor een denkoefening over wat er met de drie hectare grote zone langs de Ringweg allemaal kon gebeuren. “We hadden nood aan een nieuwe kistenloods, maar we waren ook op zoek naar een project met maatschappelijke meerwaarde. Vanuit het stadsbestuur van Roeselare werd eveneens gehamerd op die meerwaarde. Tegelijk moest er ook voor onze telers een win-win zijn”, legt REO-directeur Demyttenaere uit. Finaal viel de keuze op een onderzoeksserre op het dak van de loods.

Inagro en de provincie West-Vlaanderen werden al gauw bereid gevonden om deze unieke locatie uit te kiezen als vestigingsplaats voor een nieuwe onderzoeksserre. “West-Vlaanderen is van oudsher een belangrijke tuinbouw- en ook glastuinbouwregio. Onze huidige onderzoeksserre die intussen 20 jaar oud is, is nog representatief voor een groot deel van de West-Vlaamse tuinbouwbedrijven”, zegt Bart Naeyaert die tevens voorzitter van Inagro is. “Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om de bestaande serre te behouden en verder in te zetten voor onderzoek, terwijl we daarnaast een volledig nieuwe onderzoeksserre oprichten die focust op innovatie.”

In de nieuwe serre die 8.000 m² groot zal zijn, zal er onderzoek verricht worden naar nieuwe energie- en ruimtebesparende teeltsystemen voor zowel blad- als vruchtgroenten. Een ander belangrijk onderzoeksdomein is het gebruik van industriële restwarmte. “Ook de nodige faciliteiten voor demonstraties aan de telers worden voorzien”, legt Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro uit. “Ook toeleveringsbedrijven krijgen er de kans om hun innovaties te tonen.” Hoe de teeltruimte precies zal worden ingedeeld en welke technieken er exact zullen aanwezig zijn, is nog niet volledig uitgemaakt.

De projectpartners zijn ervan overtuigd dat de onderzoeksserre een duidelijke maatschappelijke meerwaarde heeft. “We recupereren de restwarmte en door de serre op het dak van de loods te bouwen, gaan we bovendien zuinig om met grond, wat uiteindelijk toch schaars is in Vlaanderen”, aldus de directeur van REO. “Het is ook een mooi voorbeeld van hoe we landbouw en industrie kunnen koppelen.” Een andere troef die naar voor wordt geschoven, is de ervaring die kan worden opgedaan met professionele stadslandbouw. En ook de educatieve rol van de onderzoeksserre is een voordeel, zowel voor het brede publiek als voor de telers.

De ruwbouw van de kistenloods van REO zal klaar zijn midden 2015. De start van de bouw van de serre wordt voorzien eind 2016 en men verwacht dat ze klaar is voor gebruik midden 2018. De totale kostprijs wordt geraamd op zes miljoen euro. Een deel zal gefinancierd worden door de provincie West-Vlaanderen. Daarnaast hoopt Inagro als erkend praktijkcentrum ook beroep te kunnen doen op VLIF-steun met een dossier dat kan worden gespreid over de jaren 2016 en 2017 voor in totaal 50 procent steun aan het project. En ook de mogelijkheid tot steun via EFRO-middelen wordt verder onderzocht. Ook is de onderzoeksserre geselecteerd als één van de vijf pilootprojecten Productief landschap waardoor ook vanuit Vlaanderen subsidies kunnen verkregen worden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via