nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.10.2017 Inagro laat leerkrachten moderne landbouw ontdekken

Inagro organiseerde afgelopen week samen met Vives en de vereniging voor aardrijkskundeleraars (VLA) een studiedag over landbouw voor leerkrachten van het secundair onderwijs. Ruim 50 aardrijkskundeleraars uit Oost- en West-Vlaanderen namen deel. “Landbouw is een vast onderdeel van het lesprogramma, maar het is voor leerkrachten een hele uitdaging om de laatste evoluties in de sector te volgen en daarbij het juiste lesmateriaal te vinden”, vertelt Tine Simoens, voorzitster van VLA. Om hen hierbij te helpen, werd een gevarieerd programma van bedrijfsbezoeken en infosessies aangeboden. Ook Veldverkenners was erbij en verzorgde een workshop over klimaat en landbouw.

Aardrijkskunde in het secundair onderwijs is een competentiegestuurd wetenschapsvak, gericht op ruimtelijk-relationeel denken en handelen. Landbouw en de bodem vormen daar een vast onderdeel van. Het gaat daarbij niet alleen over waar welke teelten voorkomen, maar ook over de vragen ‘waarom daar?’, ‘hoe?’ en ‘wat als?’. Zo worden leerlingen aangezet om kritisch na te denken over de wereld. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer seizoensproducten, korte keten, de relatie tussen consument en producent, internationale handel, enzovoort.

“Landbouw is nadrukkelijk aanwezig in de eindtermen. Maar we merken dat de leerplannen op dat vlak soms verouderd zijn”, klinkt het bij VLA. Innovaties zoals zelfrijdende tractoren, drones, melkrobots, diverse apps, computergestuurde klimaatserres en insectenteelt komen bijvoorbeeld niet aan bod. Bovendien putten leerkrachten vaak jaar na jaar uit dezelfde bronnen, terwijl heel wat voor hen onbekende organisaties nieuw lesmateriaal en interessante excursies aanbieden. “Landbouw evolueert razendsnel. Het was dus hoog tijd voor een update”, stelt Simoens.

Om de studiedag concreet vorm te geven, deed VLA beroep op onderzoeks- en adviescentrum Inagro. Die stelde een intensief en gevarieerd programma samen, met bedrijfsbezoeken in de voormiddag en workshops in de namiddag. Onderwerpen die aan bod kwamen waren veilingen, erosiebestrijding, klimaatverandering, duurzame landbouw, coöperaties, eerlijke handel, precisielandbouw, insectenteelt, enzovoort.

Ook Veldverkenners, het publieksmedium van VILT, werd uitgenodigd om een workshop te verzorgen. Die ging over de klimaatverandering en de rol die landbouw daarin speelt. Concreet plaatste Veldverkenners een aantal cijfers in perspectief, en wees het op lopend onderzoek in Vlaanderen en de wereld. Alle deelnemers kregen bovendien het themaboekje Klimaat mee naar huis, en konden tijdens een infomarkt voor en na de workshop kennismaken met het bredere aanbod. Met name de boekjes over landbouwbodems en -landschappen en ruimtelijke ordening werden vlot mee naar huis genomen.

Op het einde van de dag hadden de leerkrachten zo heel wat kant-en-klare lesideeën op zak. De reacties waren positief. “Het is echt de moeite om een modern landbouwbedrijf te bezoeken. Mijn leerlingen zouden dat ook eens moeten doen”, klonk het tijdens een bezoek aan varkensbedrijf Klein Gistelgoed. Ook het bezoek aan de nieuwe onderzoekssite rond insectenteelt bij Inagro leverde heel wat verwonderde reacties op. ”Dit is de toekomst, leerlingen in wetenschapsrichtingen zouden hier zeker een kijkje moeten komen nemen.” 

Het initiatief was dan ook een succes, met een recordaantal inschrijvingen. “Doorgaans zijn we blij met 20 deelnemers op onze activiteiten. Maar dankzij de samenwerking met Inagro hebben we dit keer een zeer mooi aanbod dat meer dan 50 leerkrachten lokte”, besluit Simoens. 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: © Inagro

Volg VILT ook via