nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.09.2019 INBO waarschuwt voor duizendknoop bij grondverzet

Het onzorgvuldig verplaatsen van grond waarin zich wortels van uitheemse duizendknoopsoorten bevinden, zorgt ervoor dat er nieuwe groeihaarden ontstaan van deze invasieve soort. De planten zijn ongewenst omdat ze zorgen voor gesloten vegetaties waaronder nauwelijks andere planten gedijen. Om de verspreiding van de duizendknoop tegen te gaan, lanceert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een aantal tips om de verspreiding via grondverzet te beperken.

In Vlaanderen komen invasieve, uitheemse duizendknoopsoorten veel voor. Zo staan de Japanse, Boheemse en Sachalinse duizendknoop op de zwarte lijst in ons land. Doordat ze andere planten overwoekeren, zorgen ze immers voor biodiversiteitsverlies. Meestal komen ze voor in de buurt van infrastructuur zoals straten, fietspaden of voetpaden en brengen ze ook schade toe aan die infrastructuur door hun overwoekerend karakter. INBO is ervan overtuigd dat door rekening te houden met de aanwezigheid van duizendknoop bij grondverzet of graafwerken, de verdere verspreiding van deze soort drastisch kan ingeperkt worden.

Zo adviseert INBO om een specifieke milieuhygiënische code voor invasieve uitheemse duizendknoopsoorten in het leven te roepen. Zo’n code zorgt ervoor dat de besmette grond op de meest gepaste manier verwerkt, gebruikt en beheerd wordt. “Daarnaast moet flankerend ook een code goede praktijk voor invasieve uitheemse duizendknoopsoorten uitgewerkt worden. Besmette gronden vereisen een afzonderlijke behandeling. Begeleiding en opvolging van het grondverzet is noodzakelijk. Want waar en hoe de besmette grond kan hergebruikt worden, is afhankelijk van de functie van de terreinen”, klinkt het. In dat kader verwijst INBO naar Ecopedia waar de meest recente goede beheerpraktijken worden beschreven. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via