nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.07.2020 "Klimaatneutrale landbouw mogelijk door intensivering"

Wanneer landbouw duurzaam intensiveert in plaats van te kiezen voor meer extensieve landbouwsystemen, heeft landbouw minder grond nodig die dan kan vrijkomen voor bebossing of natuur. Dat is beter voor het milieu en voor de biodiversiteit. Dat zegt emeritus professor van de KU Leuven Wannes Keulemans in de Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement. “Als dit gecombineerd wordt met een daling van de veestapel, dan kan we zelfs evolueren naar een klimaatneutrale landbouw”, klinkt het. meer

06.07 Rampenfonds: SALV vraagt coherent adaptatiebeleid

De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) wijst op de noodzaak van een slim ontworpen en goed functionerend rampenfonds als belangrijk risicobeheersinstrument binnen een robuust adaptatiebeleid. “De overheid moet land- en tuinbouwers ... meer

06.07 Droogte is “issue” voor Ardo en landbouwers

Sinds oktober 2019 staat Gabriëlle Kalkwijk aan het hoofd van diepvriesbedrijf Ardo. De Nederlandse CEO kreeg ondertussen de coronacrisis op haar bord. Maar ook de derde opeenvolgende mislukte oogst vanwege de droogte speelt het bedrijf parten. “D... meer
Meer nieuws
Volg VILT ook via

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  
Volg Veldverkenners ook via

Foto's

Meer foto's

Agenda

Duiding

Erosie

06.02.2020  Hoe teel je groenten en maïs op erosiegevoelige percelen?

Erosie is een probleem dat de jongste jaren meer onder de aandacht kwam in Vlaanderen, onder andere door de gewijzigde randvoorwaarden op sterk erosiegevoelige percelen. Niet-kerende bodembewerking... meer
 • Niet-kerende grondbewerking als troef
  06.02.2020  Erosie
  Hevige regenval eind de jaren '90 zorgde ervoor dat de gronden van akkerbouwer Johan Geleyns uit Leuven in zeer slechte conditie waren. Hij besloot een zogenaamde erosieploeg in te schakelen om zij...
 • Welke rol speelt veehouderij in de klimaatopwarming?
  28.11.2019  Klimaat en veehouderij
  Welke rol speelt veehouderij in de klimaatopwarming? VILT TeeVee trok de stal in om het uit te zoeken. ILVO zet in op drie pistes om de landbouw klimaatslimmer te maken: de broeikasgasuitstoot van ...
 • Landbouw is niet alleen deel van het probleem, maar ook deel van de oplossing
  28.11.2019  Klimaatslimme landbouw
  Het idee dat land- en tuinbouw niet alleen een deel van het probleem is, maar ook een deel van de oplossing van het klimaatprobleem, wint steeds meer terrein. Klimaatslimme landbouw is daarom het c...
Meer duiding

video

Meer video's