nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Groene Kring investeert in sterk internationaal netwerk
04.12.2018  "Om een verschil te maken, moeten we mee aan tafel zitten"

Groene Kring verdedigt niet alleen de belangen van jonge land- en tuinbouwers op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Ook op internationaal vlak is Groene Kring vertegenwoordigd in allerlei organisaties: Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs, World Farmers’ Organisation en Grow Abroad World Alliance. Céline Van Kerschaver (internationaal vertegenwoordiger Groene Kring), Giel Boey (voorzitter Groene Kring) en Lieke Boekhorst (projectverantwoordelijke buitenlandse stages Groene Kring) vertellen ons wat Groene Kring allemaal doet en kan bereiken door een goed contact te hebben met deze organisaties.

Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA):

Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA) is de Europese koepelorganisatie voor jonge land- en tuinbouwers. Céline Van Kerschaver vertegenwoordigt er Groene Kring.

Céline, kan je ons kort uitleggen wat CEJA precies is en wat ze doen?
Céline: “CEJA is de Europese koepelorganisatie voor jonge land- en tuinbouwers. De organisatie verdedigt al 60 jaar lang de belangen van Europese jonge land- en tuinbouwers op Europees en internationaal vlak. In werkgroepen, die ongeveer 8 keer per jaar in Brussel of in het buitenland plaatsvinden, probeert CEJA standpunten te vormen over belangrijke, actuele onderwerpen zoals het GLB, de brexit, oneerlijke handelspraktijken,… Door middel van lobbywerk probeert CEJA het Europese beleid te beïnvloeden. Daarnaast creëert CEJA mogelijkheden om te netwerken met andere Europese jonge land- en tuinbouwers. Je krijgt de kans om ervaringen uit te wisselen en ontdekt met welke uitdagingen zij allemaal moeten omgaan.”

Wat is het voordeel voor Groene Kring om lid te zijn van deze organisatie?
Céline: “Het grote voordeel is dat Groene Kring van heel dichtbij het Europese beleid kan opvolgen. In het beleid stelt de Europese Unie het kader op en legt ze de regels en doelstellingen vast, maar het is aan de lidstaten om de regels toe te passen en de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Door middel van CEJA ontmoet Groene Kring Europese beleidsmakers en mensen die de Europese beleidsvorming tot stand helpen brengen. Zo krijg je op Europees niveau veel te horen, vaak van op de eerste rij. Op die manier krijg je de kans om ook uitdagingen of problemen aan te kaarten en suggesties te geven.”

Wat heb je al kunnen realiseren binnen CEJA? In welke zaken kan je een verschil maken?
Céline: “Door deel uit te maken van CEJA verdedigt Groene Kring niet alleen de belangen van jonge land- en tuinbouwers op Vlaams niveau maar ook op Europees niveau. Groene Kring probeert steeds het accent van de Vlaamse jonge land- en tuinbouwers in CEJAstandpunten te leggen. Het GLB na 2020 is een van de zaken waarin CEJA al het verschil heeft kunnen maken. Zo is het ondersteunen van de generatiewissel één van de negen doelstellingen in het voorstel van de Europese Commissie voor het nieuwe GLB. Hierbij heeft CEJA een niet onbelangrijke invloed gehad.”

ID-kit CEJA
Aantal leden?
32 ledenorganisaties uit 24 lidstaten, op die manier vertegenwoordigen ze 2 miljoen jonge land- en tuinbouwers in Europa.

Welke landen?
Oostenrijk, België, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Engeland en Wales, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Polen, Nederland, Portugal, Servië, Spanje, Zweden, Slovakije, Slovenië.

Belangrijkste doelstellingen?
- CEJA brengt jongerenorganisaties in de landbouwsector samen op een Europees niveau en biedt hen een forum om in dialoog te kunnen treden met Europese beleidsmakers.
- CEJA ijvert voor goede werk- en leefomstandigheden voor jonge landbouwers in Europa.
- De focus van CEJA ligt op toegang tot grond, financiële middelen en productierechten, en ook het versterken van opleidingsmogelijkheden voor jonge (toekomstige) landbouwers.

 

World Farmers’ Organisation (WFO):

World Farmers’ Organisation (WFO) is een international organisatie van en voor landbouwers wereldwijd. Giel Boey vertegenwoordigt er Groene Kring.

Giel, kan je ons kort uitleggen wat de World Farmers’ Organisation precies is en wat ze doen?
Giel: “De WFO brengt landbouworganisaties en -coöperaties van over heel de wereld samen en versterkt de stem van boeren op wereldniveau. De sterkte van de WFO zit in haar samenstelling en haar capaciteit om ervoor te zorgen dat de landbouw als economische, sociale en milieu-actor op wereldniveau dichter betrokken wordt bij het beleid. Om het beleid te kunnen beïnvloeden, onderhouden ze bijvoorbeeld contacten met de Verenigde Naties, meer bepaald met de FAO (Food and Agriculture Organisation). Het is belangrijk om ook op dit niveau de stem van de land- en tuinbouwers te laten horen. Beleidsbeslissingen die wij in Vlaanderen voelen, worden namelijk vaak gebaseerd op afspraken die op wereldniveau gemaakt worden. Denk aan het Klimaatakkoord van Parijs of de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.”

Wat is het voordeel voor Groene Kring om lid te zijn van deze organisatie?
Giel: “Groene Kring is lid van de WFO om haar steentje te kunnen bijdragen aan de standpuntvorming, meer bepaald vanuit de insteek van jonge land- en tuinbouwers. Zo zullen we binnenkort onze stem laten horen via het Young Farmers Committee, een comité van jonge boeren uit de hele wereld. Daarnaast kan je er ook een sterk netwerk voor je organisatie uitbouwen. Deze ontmoetingen zorgen voor allerlei kansen om samen te werken. Zeker voor ons project rond buitenlandse stage hebben
we al heel wat contacten kunnen leggen en zijn we ook eerste stappen naar samenwerking aan het zetten. Zo kon ik contact leggen met Afrikaanse jonge boerenorganisaties, die geïnteresseerd zijn in een uitwisseling. Daarnaast krijg je inzicht over hoe andere (jonge) landbouworganisaties zich organiseren.”

Wat heeft Groene Kring al kunnen realiseren binnen de WFO? In welke zaken kan je een verschil maken?
Giel: “Via het Young Farmers Committee zullen we binnenkort de stem van de jonge Vlaamse en Oost-Belgische boeren op wereldniveau kunnen laten horen. Net zoals in CEJA zullen we daar met andere organisaties werken aan een jeugdige insteek om onze bezorgdheden en ideeën aan beleidsmakers over te brengen. Groene Kring heeft dit jaar met de jonge boeren in de WFO een tekst opgesteld die in Berlijn gepresenteerd werd voor meer dan 70 landbouwministers uit de hele wereld. Met zulke initiatieven zetten we de landbouwsector op de agenda, zodat de beslissingen niet boven onze hoofden genomen worden. Om een verschil te maken, moeten we namelijk op het juiste moment mee aan tafel zitten.”
 

ID-kit WFO
Aantal leden?
67 landbouworganisaties en -coöperaties.

Welke landen?
Zuid-Afrika, Rusland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, België, Noorwegen, IJsland, Burundi, Canada, Cambodja, Zimbabwe, Cyprus, Thailand, Ghana, Congo, Denemarken, Ethiopië, Mauritius, Nieuw-Zeeland, Kroatië, Ierland, Rwanda, Japan, Jamaica, Kenia, Zweden, Nederland, Finland, Maleisië, Mozambique, Zuid-Korea, Malawi, Haïti, Ivoorkust, Zwitserland, Argentinië, Jordanië, Paraguay, Verenigd Koninkrijk, Oeganda, Verenigde Staten, Tunesië, Zambia.

Belangrijkste doelstellingen? 
- Bijdragen aan de voedselzekerheid op wereldniveau door samenwerking van de deelnemende organisaties mogelijk te maken. Op die manier hopen we de positie van de landbouwers in de voedingsketen te verbeteren.
- Manieren zoeken waardoor landbouwers zelf hun positie in de voedingsketen kunnen versterken.
- Landbouwers aanmoedigen om in te zetten op duurzame plattelandsontwikkeling, het milieu en nieuwe uitdagingen zoals de klimaatverandering, generatiehernieuwing en gendergelijkheid.


Grow Abroad World Alliance (GAWA):

Grow Abroad World Alliance (GAWA) is een samenwerking van organisaties die internationale werkervaring mogelijk maken. Lieke Boekhorst verzorgt de contacten voor Groene Kring.

Lieke, kan je ons kort uitleggen wat de Grow Abroad World Alliance precies is en wat ze doen?
Lieke: “GAWA is een samenwerking van 23 organisaties die allemaal agrarische praktijkervaring mogelijk maken. Gezamenlijk organiseren ze in 27 landen stages en werkplekken voor jongeren. De partners die lid zijn van GAWA helpen bij het vinden van een passende, betaalde stageplaats. Daarnaast helpen zij bij het aanvragen van een visum, maar ook bij allerlei praktische zaken zoals een lokale bankrekening openen of het terugvragen van belasting nadat de stage afgelopen is. Zij zijn ook het lokale aanspreekpunt wanneer een stagiair vragen of problemen heeft tijdens de stage.”

Wat is het voordeel voor Groene Kring om een goed contact met hen te hebben?
Lieke: “Groene Kring begeleidt sinds april jongeren die graag een agrarische stage of werkervaring willen buiten België. GAWA is een mooi platform om in contact te komen met organisaties die hetzelfde doen voor jongeren in hun land. Op die manier kan Groene Kring haar netwerk vergroten en kwaliteitsvolle stages en werkplekken aanbieden over de hele wereld.”

Welke praktische zaken kan je hieruit meenemen in de organisatie van buitenlandse stages?
Lieke: “Een voorbeeld van een andere organisatie die lid is van GAWA is New Zeeland Dairy Careers. Zij organiseren uitwisselingen naar melkveebedrijven in Nieuw-Zeeland, om er te wonen en te werken. Een unieke kans om het boerenleven
aan de andere kant van de wereld te ervaren. Dat is niet alleen een leuke en leerzame periode, want je wordt ook betaald voor je werk.”

ID-kit GAWA
Aantal leden?
23

Welke landen?
Onder andere Polen, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Nederland, Ierland, Oekraïne, Canada, Verenigde Staten, Japan, Nieuw-Zeeland, Australië.

Belangrijkste doelstelling?
De belangrijkste doelstelling van GAWA is gezamenlijk de mobiliteit van jongeren in de agrarische sector te vergroten. 

Bron: Stiel

In samenwerking met: Groene Kring

Volg VILT ook via