nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Terugblik op 10 jaar landbouwactualiteit
10.10.2019  Vijf artikels die onder je vel kruipen

“Waar halen jullie al dat landbouwnieuws?”, is een vraag die lezers soms spontaan aan de VILT-redactie stellen. Wel, dat biedt zich vanzelf aan in een boeiende sector als de land- en tuinbouw. Er kruipt met andere woorden meer tijd in de selectie tussen wat wel en geen plaatsje krijgt in het dagelijkse overzicht, dan in het opsnorren van wetenswaardigheden. Omdat hoofdredacteur van VILT.be, Wim Fobelets, na 10 jaar afscheid neemt van VILT dook hij voor één keer terug in de duizenden nieuwsbrieven vol landbouwactualiteit die onder zijn leiding in de mailbox vielen van de ruim 12.000 VILT-lezers. Hieronder vindt u zijn selectie van meest gelezen artikels die tot nadenken stemmen.

Botulisme is een tijdbom die in Wuustwezel ontplofte (2018)
Begin oktober speelde zich op de boerderij van Rudy Anthonissen in Wuustwezel een drama af. Op enkele dagen tijd verloor hij bijna zijn volledige veestapel. Van de circa 200 koeien en kalveren stierven er 184 een gruwelijke dood. Burgemeester Dieter Wouters was daar getuige van: “Wat ik gezien heb in de stal zal ik nooit meer vergeten. Zeker 20 dieren zakten tijdens mijn twee uur durend bezoek door hun achterpoten, waarna de verlammingsverschijnselen toenamen en ze finaal hun nek niet meer konden optillen.” Sterke beesten die het niet haalden van een microscopisch kleine vijand, de botulisme-bacterie die toxines afscheidde in het ruwvoeder. Het waren emotioneel heftige weken voor boer Anthonissen, zijn familie en de erfbetreders die met hem te doen hebben. Nu staat hij alleen (?) voor een financieel drama.

Lees hier verder. 


ABS wil geen boerenkerkhof op Vlaamse velden (2015)
Milieuambtenaren, medewerkers van minister Schauvliege en van het Agentschap voor Natuur en Bos keken vrijdag vanuit hun kantoor in Brussel uit op een boerenkerkhof vol rode en oranje kruisen. Een nieuwe schreeuw om aandacht van de boeren, zo blijkt, want leden van het Algemeen Boerensyndicaat delen pamfletten uit aan de ingang van het gebouw. Niet omwille van een indexaanpassing die niet doorgaat of een gemist brugpensioen, “maar wel omdat ons volledige hebben en houden en onze job op het spel worden gezet”, maakt Guy Depraetere duidelijk. In tijden dat er bespaard moet worden op basisnoden zoals onderwijs en welzijn begrijpt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme niet dat er miljoenen euro’s in natuur gepompt worden. Ook de ‘oprotpremie’ voor veehouders zal de overheid geld kosten terwijl boeren gewoon willen voortboeren. In (begrafenis)stoet ging het naar het Martelarenplein, waar minister Schauvliege hen te woord stond.

Lees hier verder. 
 

"Enkel landbouw wordt gevraagd minder te produceren" (2019)
Het is heel merkwaardig dat we van de landbouwsector vragen om de vleesproductie te reduceren, terwijl minder produceren van geen enkele andere economische sector wordt verwacht. ArcelorMittal stoot alleen al met zijn fabriek in Gent meer CO2 uit dan de totale landbouwsector, terwijl ik nog nooit gehoord heb dat we de productie van ArcelorMittal moeten reduceren.” Dat zei Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO, tijdens een hoorzitting in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement over duurzame en betaalbare productie van gezond voedsel.

Lees hier verder. 
 

Keverplaag zorgt voor ander sentiment rond insecticiden (2019)
Landbouwers met percelen dichtbij woningen hebben al wel een keer ervaren dat sommige buurtbewoners zich ongemakkelijk gaan gedragen wanneer ze spuitwerkzaamheden verrichten. In de Oost-Vlaamse gemeente Destelbergen doet zich het omgekeerde fenomeen voor. Daar vragen buurtbewoners zich af waar de boer met zijn spuittoestel blijft om coloradokevers te bestrijden. “Het krioelt hier van de kevers”, getuigt een inwoner die de overlast beu is. De beestjes strijken met honderden tegelijk neer in de buurt van woningen. De coloradokever is helemaal terug van weggeweest. Boer en burger zijn er samen de dupe van. VILT zoekt uit hoe dat komt.

Lees hier verder. 
 

Jongeren spreken vrijuit over wat landbouw en natuur scheidt en bindt (2019)
Hoe goed of kwaad zouden landbouwers en natuurbeschermers het met elkaar kunnen vinden als even abstractie gemaakt kan worden van ‘syndicale’ strijdpunten? “Best goed”, denkt Natuurpunt, en daarom schreef de vereniging aan een communicatieproject dat de Europese Commissie kon charmeren. Een spannend onderdeel van dit project was een bootcamp met jongeren die hun passie beleven op den buiten, de ene groep als landbouwer en de andere groep als natuurbeschermer. Waar ze bij de start van het weekend elk nog plaatsnamen achter een groen of geel kaartje, zorgde een winterwandeling door de velden en een veldleeuwerik die in de groep landde voor gedeeld enthousiasme. En voor het inzicht dat de sectoren landbouw en natuur het over veel zaken eens zijn: een betere verloning voor de boerenstiel, meer ‘boerennatuur’ en bijvoorbeeld ook minder versnippering van open ruimte. In officiële overlegorganen zit men vaak met geslepen messen tegenover elkaar aan tafel, tijdens de bootcamp naast elkaar en dat installeerde wederzijds begrip en respect.

Lees hier verder.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via