nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Terugblik op 10 jaar landbouwactualiteit
10.10.2019  Vijf foto's die bijblijven

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, dus voorziet www.vilt.be standaard een foto ter introductie van een artikel. Op jaarbasis zijn dat bijna 2.500 foto’s, waar we er vijf beklijvende uitkozen om terug te blikken op 10 jaar landbouwactualiteit. Van een specialist in agrovoedingsmarketing leerden we dat vijf eenheden positief nieuws nodig zijn om de impact van één eenheid negatief nieuws te counteren. Daar is VILT zich altijd zeer bewust van geweest, maar nieuws dient zich onversneden aan. Dat merk je ook aan onze fotokeuze, want twee memorabele boerenprotesten en de grillen van de weergoden haalden de selectie. We staan ook graag stil bij de mooie momenten voor de Vlaamse land- en tuinbouw, die we illustreren aan de hand van een sfeerbeeld tijdens Dag van de Landbouw en het goede imagorapport dat VILT aan de sector uitdeelde tijdens Agribex 2017. 

droogte 10 jaar.jpg

De weergoden hebben de Vlaamse boeren en tuinders de voorbije jaren niet gespaard. Voor veel mensen is de klimaatverandering niet erg tastbaar, of alleszins niet erg hinderlijk. Voor landbouwers is dat anders. “Hun portemonnee ligt buiten, in weer en wind”, wist voormalig Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche dat treffend te verwoorden. Van hagel- en vorstschade in fruitplantages tot droogteschade op akkers en groentepercelen en tussendoor (2016) velden die overstroomden: er is geen nukkig weerfenomeen waar de sector van gespaard bleef. Bovenstaand beeld toont een droogtescheur in een polderakker.
Het klimaatdebat gaat vooral over het terugdringen van onze broeikasgasuitstoot terwijl de landbouw noodgedwongen ook bezig is met klimaatadaptatie. Maatregelen waarmee de sector zich wapent tegen een warmer en grilliger klimaat zijn: beter bodembeheer, teeltoverkapping, watercaptatie, een weersverzekering maar bijvoorbeeld ook onderzoek en investeringen in wijnbouw.  

dag van de landbouw 10 jaar.jpg

Aan mooie sfeerbeelden is er geen gebrek op Dag van de Landbouw. De jongste edities werden op mooi weer getrakteerd, en lokten massaal veel volk. Telkens zetten een 40-tal boerderijen de deuren open. “Het grootste imago-evenement van de Vlaamse landbouw”, noemde Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker het. Veel gezinnen met jonge kinderen profiteren van de derde zondag van september om de boer op te gaan.
De ‘aaibaarheidsfactor’ van melkveebedrijven zoals de boerderij op de foto is hoog, onder meer door de duidelijk zichtbare investeringen in dierenwelzijn (bv. koeborstel). Voor intensieve veebedrijven is het om sanitaire redenen lastiger om het grote publiek inkijk te gunnen. Gelukkig voor hen ontfermen collega-veehouders en landbouwers die op verbreding in plaats van specialisatie mikken zich over het maatschappelijk draagvlak van de sector. Het toont aan dat boeren elkaar over sectoren heen nodig hebben en niet (alleen) elkaars concurrenten zijn.  
 

boerenprotest 10 jaar.jpg

Het boerenprotest van 23 maart 1971 zal voor altijd bekendstaan als de ‘Grote Boerenbetoging’. Die dag kwamen meer dan 100.000 landbouwers in Brussel op straat als protest tegen het plan-Mansholt. De sfeer was grimmig. Er sneuvelden winkelruiten en vielen gewonden. De rationalisering en schaalvergroting die Europees landbouwcommissaris Sicco Mansholt voorstond, zou er in de daarop volgende decennia toch komen.
Op 7 september 2015 zat de schrik er goed in bij de ordediensten want landbouwers uit gans Europa zakten opnieuw massaal af naar de hoofdstad. Het werd een ingetogen protest waarbij boeren niet uithaalden met kasseien maar met krachtige slogans. De land- en tuinbouw is geprofessionaliseerd zoals Mansholt het indertijd wou. Toch blijven boeren onzeker over hun inkomen. “Ik heb twee zonen die mij willen opvolgen, maar noch financieel noch op vlak van randvoorwaarden kan ik hen een toekomst op het bedrijf garanderen. Dat is heel moeilijk”, verklaarde een melkveehouder uit de Vlaamse Ardennen aan VILT.

pas-protest 10 jaar.jpg

Opnieuw een beeld van een boerenprotest, want 2015 was een erg bewogen jaar voor de Vlaamse landbouw. Na 31 jaar verdween op 1 april 2015 het melkquotum, maar ‘bevrijdingsdag’ mondde uit in een bewogen periode waarin melkveebedrijven worstelden met de toegenomen prijsvolatiliteit. In regio’s zoals de Vlaamse Ardennen, waar de akkers glooien, kregen boeren ook te maken met een verstrenging van het erosiebeleid. Diezelfde streek werd bovendien zwaar getroffen door het ammoniakbeleid dat volgde uit de Europese natuurdoelstellingen.
Plots kregen veehouders te horen dat hun vergunning op de helling stond omdat de stikstofuitstoot uit stallen de instandhouding van waardevolle natuur bemoeilijkt. Het slechte nieuws viel in de vorm van een brief met kleurcode in de bus. Rood betekende zoveel als opkrassen, oranje aanpassen en groen was letterlijk een groen licht. De beleidskeuze om veehouders in een vroeg stadium te informeren, had als keerzijde dat veel families nodeloos ongerust gemaakt werden. De roep om rechtszekerheid klonk nooit eerder zo luid.

landbouwimago 10 jaar.jpg

Hoewel het aantal landbouwers jaarlijks met drie procent afneemt, blijft het beurzenlandschap quasi onveranderd. Vakbeurzen specialiseren en professionaliseren, net zoals boeren en tuinders dat doen. VILT is op de meeste beurzen aanwezig om redactiewerk te doen, maar tekent ook tweemaal present als standhouder: op Agribex in Brussel en Agriflanders in Gent. De foto toont de VILT-stand op de vorige editie van Agribex. Toen pakten we uit met de resultaten van onze vijfjaarlijkse imago-enquête. Acht op de tien Vlamingen heeft nog steeds bewondering voor landbouwers. Toch lijkt de doorsnee burger iets kritischer dan vijf jaar eerder en is hij/zij zich als consument (te) weinig bewust van de inspanningen die de sector doet, op vlak van milieu en dierenwelzijn bijvoorbeeld.
De beurseditie van 2017 zal VILT ook bijblijven omdat onze stand toen in de prijzen viel, bezoekers met plezier een inschatting maakten van het landbouwimago (‘Test je kennis’) en de reacties op de gevelplaatactie overweldigend positief waren. Zulke gevelplaten sieren de woningen van dokters en notarissen, maar wat belet onze boeren en tuinders om zich even fier te tonen over hun stiel? VILT liet gevelplaten maken waarop landbouwers de eigen naam en een ludiek onderschrift kwijt konden: ‘boer(in) in hart en nieren’, ‘voedselproducent, ‘koeknuffelaar’ of … Stakeholders van VILT kregen hun eigen naam geprint samen met een toepasselijke bijnaam, variërend van landbouwvedette tot boerenbewonderaar en boerenverdediger.  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via