nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Landbouwrapport 2008
21.07.2010  Landbouwrapport 2008

De land- en tuinbouwsector telde in 2007 31.984 bedrijven, stelde 46.783 voltijdse arbeidskrachten tewerk en bewerkte 622.133 ha. De afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven gedaald met gemiddeld 3,2 procent per jaar. Tegelijk treedt er een voortdurende schaalvergroting op. Ten opzichte van 1997 is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte met 37 procent gegroeid.

Het grootste areaal is bestemd voor de teelt van voedergewassen, wat het belang van de rundveehouderij in Vlaanderen illustreert. Ruim 80 procent van de bedrijven zijn gespecialiseerde bedrijven in een bepaalde productierichting, met rundveehouderij als veruit de belangrijkste specialisatie, gevolgd door de tuinbouw en de akkerbouw.

De laatste 10 jaar is het aantal runderen continu gedaald. Wat de varkens betreft, noteerde men, na een uitbreiding van de veestapel eind jaren negentig, een continue afslanking tot 2004. Daarna stabiliseerde het aantal zich Het aantal stuks pluimvee daalt sinds 2000 bijna continu.

De eindproductiewaarde van de verkoopsactieve Vlaamse land- en tuinbouwsector in 2007 is met 4,934 miljard euro 5,4 procent hoger dan in 2006 en bereikt de op één na hoogste waarde sinds 1997. De toename is merkbaar in alle sectoren.


Wil u zich verdiepen in nog veel meer feiten en cijfers over de Vlaamse land- en tuinbouw? Download dan het Landbouwrapport 2008, een werkstuk van de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via