nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.10.2013 In tien jaar tijd verdween één landbouwbedrijf op drie

Het is geen geheim dat er steeds minder boeren en tuinders zijn en de overblijvende bedrijven groter worden. Het antwoord van minister-president Kris Peeters op een vraag van CD&V-parlementslid Jos De Meyer illustreert die tendens met cijfers. Het aantal landbouwbedrijven viel sinds 2002 terug met 34 procent tot 25.217 bedrijven in 2012. De sector stelt nog 52.302 personen tewerk, de seizoenarbeiders niet meegerekend (-28%).

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer beschrijft de tendens in de Vlaamse land- en tuinbouw als één van een steeds kleiner aantal bedrijven terwijl de productie op peil blijft door schaalvergroting en intensifiëring. Er zijn de laatste tien jaar effectief duizenden landbouwbedrijven en arbeidskrachten uit de sector verdwenen, zo leert het antwoord van minister-president Kris Peeters. Uitgedrukt in 'volwaardige arbeidskrachten' bedroeg de tewerkstelling in 2012 nog 41.249 VAK, de seizoenarbeiders inbegrepen. Dat is een terugval met 22 procent in vergelijking met 2002.

De verdeling van het aantal bedrijven over de verschillende provincies veranderde de laatste tien jaar amper. West-Vlaanderen telt nog steeds het grootste aantal boeren en tuinders (35%), en wordt gevolgd door Oost-Vlaanderen (26%), Antwerpen (15%), Limburg en Vlaams-Brabant (beide 12%). De specialisatie akkerbouw komt het vaakst voor in Vlaanderen (20%). Tuinbouw is de meest arbeidsintensieve subsector, goed voor 22 procent van de werknemers en zelfs 32 procent van het aantal VAK omdat tuinbouwers vaak beroep doen op seizoenarbeiders.

Ook in onze buurlanden daalt het aantal land- en tuinbouwbedrijven en de tewerkstelling in de sector. Meestal is de daling vergelijkbaar met hetgeen in ons land gebeurt. Het Verenigd Koninkrijk is een uitschieter in negatieve zin. Daar verdween in een kortere tijdspanne, tussen 2005 en 2010, één landbouwer op drie. Om de instroom in de boerenstiel veilig te stellen, wil Kris Peeters jonge starters blijven aanmoedigen met vestigingssteun. Ieder jaar wenden gemiddeld 207 jonge landbouwers zich tot de landbouwadministratie met een aanvraag voor vestigingssteun.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Marc Van Laecke

Volg VILT ook via