nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.03.2015 EU wil toegang tot krediet voor boeren vergemakkelijken

Met de oprichting van een garantiefonds willen de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank de toegang tot kredieten voor landbouwers en andere plattelandsbedrijven vergemakkelijken. Het is aan de lidstaten om te bekijken hoe ze dit instrument kunnen gebruiken in hun Programma voor Plattelandsontwikkeling. “Het is vooral de bedoeling om via leningen investeringen in landbouwtechniek, marketing en tal van andere gebieden, te stimuleren”, zegt EU-landbouwcommissaris Phil Hogan. Of de regeling ook toegankelijk wordt voor Vlaamse boeren is nog niet duidelijk.

Met het garantiefonds wil de EU de economie op het platteland ondersteunen. Het is in de eerste plaats bedoeld voor landbouwers die willen investeren, maar ook voor onderzoek en innovatie in de landbouw moet er budget voorzien worden. “De economische ontwikkelingen in Europa blijven achter. De werkloosheid is met 11 procent nog altijd hoog, zeker op het platteland”, zei de commissaris bij de voorstelling van het fonds. “Als we zien dat er in Europa 25 miljoen boeren actief zijn en 46 miljoen mensen werkzaam zijn in de voedselketen, dan is het van groot belang om die te ondersteunen.”

Ook Wilhelm Molterer, vice-president van de Europese Investeringsbank, erkent dat de landbouw lange tijd te weinig aandacht heeft gehad. “Dat moet veranderen. We zien dat er in de EU minder wordt geïnvesteerd in de landbouwsector dan bijvoorbeeld in Azië of de Verenigde Staten. Daardoor verslechtert ook onze concurrentiepositie.” Volgens Hogan helpt een financieel instrument zoals het garantiefonds om meer waarde te halen uit het plattelandsbeleid, de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. “Het kan één euro publiek geld omzetten in twee euro, drie euro of zelfs meer. Vooral jonge landbouwers creëren groei en jobs. Met dit garantiefonds willen we hen daarbij helpen.”

Of de regeling ook toegankelijk wordt voor Vlaamse boeren is nog niet duidelijk. “Tot nu toe heeft Vlaanderen geen traditie in het toepassen van financiële instrumenten”, zegt Nele Vanslembrouck, woordvoerder van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij. “We gaan wel samen met het kabinet van de landbouwminister het voorstel van de Commissie en de Investeringsbank bekijken en hierover een visie formuleren.”

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via