nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.06.2017 Crelan geeft klanten jaar uitstel van kapitaalaflossing

Crelan doet een opmerkelijke geste naar het landbouwcliënteel. Landbouwers die dit jaar getroffen zijn door de droogte of fruittelers die schade leden door de nachtvorst eerder dit jaar, kunnen een jaar opschorting van hun kapitaalaflossingen krijgen. “Op die manier willen we de druk op de liquiditeitspositie van de getroffen bedrijven mee helpen verlichten”, klinkt het. Voorwaarde is dat de klant een schadevaststelling heeft laten opmaken en een dossier heeft ingediend bij het Landbouwrampenfonds.

De bekendmaking van de bank is opmerkelijk omdat de afgelopen dagen wel gekeken werd naar ministers en afnemers om de landbouwers dit jaar wat te ontzien, maar niemand eraan gedacht heeft een oproep te lanceren naar de kredietverleners. Crelan neemt zelf het initiatief, naar eigen zeggen omdat ze als coöperatieve bank is ontstaan binnen de landbouwsector en er nog steeds een sterke affiniteit mee heeft.

“Wij willen de getroffen land- en tuinbouwers helpen door hen een jaar lang uitstel van kapitaalaflossing toe te staan voor hun investeringskredieten. Op die manier willen we de druk op de liquiditeitspositie van de bedrijven mee helpen verlichten, in afwachting van een financiële tegemoetkoming die de ondernemer eventueel later via het Landbouwrampenfonds kan bekomen”, stelt CEO Philippe Voisin.

De voorwaarde is dat de landbouwer een schadevaststelling heeft laten opmaken en een dossier heeft ingediend bij het Landbouwrampenfonds. Via dit fonds kan hij eventueel een financiële tussenkomst verkrijgen, maar de afhandeling van dergelijke dossiers kan tot twee jaar tijd in beslag nemen. Om deze tijd te overbruggen, kan hij opteren om gedurende één jaar enkel de intresten te betalen op zijn krediet en de kapitaalaflossing intussen op te schorten. 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour / Crelan Verrebroek

Volg VILT ook via