nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.07.2017 Varkensprijs kent terugval door flauwere export

Rond de varkenshouderij is het al een tijdje stil en dat is meestal een goed teken. Varkenshouders beleven namelijk een langere periode met goede prijzen, en de verwachtingen waren gunstig voor de komende maanden. Boer&Tuinder, het ledenblad van Boerenbond, gebruikt de verleden tijd want de marktstemming is omgeslagen. De Duitse slachterijen verlaagden hun noteringen vrij fors en de noteringen in Nederland en bij ons volgden die trend. “Op de exportmarkten is het momenteel moeilijker voor ons om aan de bak te komen”, analyseert Boerenbond-adviseur Wouter Wytynck.

Een teruglopende export en verminderd binnenlands verbruik van varkensvlees tijdens de zomer zetten druk op de varkensprijs. Dat onderbreekt een periode waarin varkenshouders goed hun boterham verdienden. Boerenbond-adviseur Wouter Wytynck wijst vooral de zwakkere export aan als oorzaak. “Er is vraag naar varkens voor export, maar dan wel tegen lagere prijzen. Door de duurdere euro zijn we minder concurrentieel geworden ten opzichte van de Verenigde Staten en Brazilië, die ons bekampen in China. Bovendien ligt de varkensprijs bij ons hoger dan in deze landen."

Wanneer de temperaturen hoog oplopen, dan groeien varkens trager en vertaalt zich dat in een lager aanbod richting slachthuizen. Momenteel groeien de varkens weer opperbest maar structureel groter is het aanbod niet geworden. “Ook in Duitsland neemt de varkensstapel verder af”, weet Wytynck. “Door het dalend aanbod aan varkens is er een gezonde vraag van de slachthuizen, maar de prijs voor levende varkens wordt nu bepaald door de vleesprijs. De vraag is hoever de noteringen moeten dalen om voldoende zuurstof te geven aan de exportmarkt.”

De Europese varkensmarkt is momenteel zeer afhankelijk van de export naar China. Boerenbond noemt het in het belang van onze varkenshouderij dat het exportvolume gespreid kan worden over meerdere bestemmingen. Vorige week ondertekenden de EU en Japan een principeakkoord over een vrijhandelsverdrag. “Dat is vooral ook goed nieuws voor onze varkenshouders, die daardoor een betere toegang krijgen tot deze markt”, klinkt het. Japan is momenteel al de op één na belangrijkste importeur van Europees varkensvlees.

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via