nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.06.2018 CEJA vraagt meer financiële stabiliteit voor jonge boer

Tijdens de informele landbouwraad in Bulgarije heeft CEJA, de Europese koepel van jonge landbouwers, gepleit voor meer financiële stabiliteit voor jonge boeren in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. “Als jonge landbouwers zijn we gepassioneerd door wat we doen, maar we hebben vaak het gevoel dat de liefde voor de landbouw het enige is dat ons overeind houdt. Het vooropgestelde GLB-budget is in die zin een serieuze ontgoocheling voor jonge boeren”, zei CEJA-voorzitter Jannes Maes.

Dinsdag debatteerden de Europese landbouwministers in Bulgarije over de generatiewisseling in de landbouw. Overal in Europa stappen minder en minder jongeren in de landbouwsector, vandaag is slechts 5,6 procent van alle landbouwers in de EU jonge dan 35 jaar. Jannes Maes, een 26-jarige melkveehouder uit het Oost-Vlaamse Aalter, mocht als voorzitter van CEJA de EU-ministers van landbouw toespreken. “Jonge landbouwers zijn de sleutel om de Europese landbouw klaar te maken voor de toekomst. Daarom moeten de belangen van jonge boeren de kern vormen van het nieuwe GLB”, aldus Maes.

De redenen waarom steeds minder jongeren ervoor kiezen om een landbouwbedrijf te leiden, zijn volgens hem divers en vragen een brede waaier aan oplossingen. “In alle Europese lidstaten zien we dat inkomensonzekerheid, gebrekkige toegang tot grond en administratieve lasten, grote hinderpalen vormen. Daarnaast zijn er ook nog andere factoren zoals het gebrek aan vorming of de beperkte toegang tot internet die het de jonge landbouwers in bepaalde lidstaten extra moeilijk maken”, klinkt het. Een recente CEJA-bevraging bracht aan het licht dat slechts één op vijf jonge boeren van oordeel is dat ze onder de huidige omstandigheden een leefbare toekomst hebben. “Een verontrustende vaststelling”, meent Maes.

Een deftig inkomen halen uit je landbouwactiviteit is in zijn ogen nochtans een basisvoorwaarde. “Enkel door financiële stabiliteit kan je als bedrijf innoveren, je bedrijfsvoering professionaliseren en extra inspanningen leveren op milieuvlak”, luidt het. Vandaar dat Maes er bij de landbouwministers op aandringt om een reeks maatregelen in overweging te nemen zodat landbouw een leefbare keuze wordt voor jonge mensen in elke hoek van Europa. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan starterssteun, adviesdiensten, betere instrumenten om risico’s te beheersen, enz.

De CEJA-voorzitter erkent dat er met de laatste hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid al heel wat is bereikt, maar toch ziet hij grote verschillen tussen de lidstaten in de manier waarop ze hun jonge landbouwers ondersteunen. Hij denkt daarbij aan de Irish Land Mobility Service, waarbij een samenwerking werd uitgewerkt tussen jongeren en landbouwers zonder opvolger. Heel wat lidstaten hebben ook specifieke belastingsmaatregelen uitgewerkt voor jonge boeren of wetgeving in het leven geroepen die de toegang tot grond voor jongeren vergemakkelijkt. Volgens Maes moeten dergelijke voorbeelden meer in de kijker gesteld worden zodat lidstaten van elkaar kunnen leren.

De grotere vrijheid die in het nieuwe GLB aan lidstaten wordt gegeven om maatregelen te treffen die inspelen op de regionale noden, wordt door Maes als positief beoordeeld. “Maar we moeten erover waken dat jonge landbouwers in alle lidstaten dezelfde kansen krijgen”, waarschuwt hij meteen. “Ik roep jullie op om deze vrijheid te gebruiken om generatiewissels in de hand te werken in plaats van tegen te werken”, gaf Jannes Maes als boodschap mee aan de landbouwministers van de verschillende lidstaten.

De aangekondigde daling van het Europese landbouwbudget noemt hij “een serieuze ontgoocheling voor jonge landbouwers”. “Dit kan de ambities van jonge boeren op vlak van economische output, milieuzorg en plattelandsbehoud sterk verminderen”, klinkt het. Vandaar dat CEJA er ook om aandringt om het GLB-budget vooral toe te spitsen op de actieve professionele land- en tuinbouwers. “Het GLB heeft al zoveel bereikt en vormt de kern van waar het in de EU om draait. Het budget terugschroeven zal de successen van het verleden hypothekeren en zal het voor jonge mensen nog moeilijker maken om landbouwer te worden”, aldus nog de CEJA-voorzitter.   

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via