nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.08.2018 Haspel mag vier uur langer draaien in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen, waar de strengste restricties golden inzake waterverspilling, wordt het landbouwers toegestaan om ‘s avonds vroeger te starten met het beregenen van percelen en daar in de ochtend nog iets langer mee door te gaan. Spaarzaam omgaan met water blijft de boodschap want er is weinig tot geen neerslag in het vooruitzicht. Omdat behalve water ook tijd een beperkende factor is voor landbouwers die hun teelten willen redden door beregening verruimt Aquafin de openingsuren van waterzuiveringsinstallaties, waar het Algemeen Boerensyndicaat dankbaar om is.

In Oost-Vlaanderen blijft het verboden om water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken voor het wassen van voertuigen, besproeien van tuintjes, vullen van zwembaden, enz. Voor het beregenen van landbouwpercelen gold een uitzondering. Opdat het water niet zou verdampen vooraleer het gewas het kan opnemen, dienen boeren en tuinders weliswaar s’ nachts te beregenen. De uren waarop dat is toegelaten, worden nu iets verruimd. Irrigeren mag voortaan tussen 18 en 10 uur in plaats van tussen 20 en 8 uur. Ook moestuintjes en sportterreinen mogen binnen dat tijdsbestek een geut niet-leidingwater krijgen.

Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere heeft daartoe besloten op vraag van de landbouwsector want boeren en tuinders kregen de beregening van hun percelen niet rond. Alle teelten snakken immers naar water en dat moet soms van ver aangevoerd worden want het captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen en de afgesloten meanders blijft behouden in Oost-Vlaanderen. Deze maatregel geldt echter niet meer voor het oppompen van water als drinkwater voor het vee dat op de weide staat.

Door de beperkingen die in de verschillende provincies gelden inzake watercaptatie uit waterlopen wijken heel wat landbouwers uit naar effluentwater afkomstig van Aquafin. Bij een 35-tal rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen landbouwers zich bevoorraden. Voor een kleine geldsom die de administratieve kosten van Aquafin dekt, kan er onbeperkt water worden afgehaald. Op enkele van de drukst bezochte waterzuiveringsinstallaties worden de openingsuren verruimd zodat landbouwers er langer terechtkunnen. In Houthalen (Limburg), Leuven (Vlaams-Brabant) en Deurne (provincie Antwerpen) kan men bijvoorbeeld al terecht van 6 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via