nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.10.2018 Vlaanderen praat met EU over steun aan varkensbedrijven

Niet de uitbraak van Afrikaanse varkenspest zelf is het grootste probleem, wel de manier waarop derde landen en afnemers binnen Europa daarop reageren. Om sanitaire redenen halen zij de neus op voor levende dieren, karkassen en varkensvlees uit België. Vaak is de ziekte-uitbraak maar een drogreden voor commercieel gespin, getuige de afnemers die wel kopen maar een sterk verlaagde prijs bedingen. “Het is belangrijk te onderstrepen dat België zijn varkenspestvrije status voor varkensvlees nog steeds bezit”, verklaarde minister Joke Schauvliege in het Vlaams Parlement. Met Europa wordt gesproken over economische steun voor de varkensbedrijven die het slachtoffer worden van deze plotse marktverstoring.

Begin september zijn in de provincie Luxemburg twee dode everzwijnen teruggevonden die besmet waren met de Afrikaanse varkenspest. Verder onderzoek zal uitwijzen hoe de besmetting bij ons is terechtgekomen. In het Vlaams Parlement verklaarde minister Schauvliege dat de Europese Commissie vermoedt dat de ziekte België bereikte door besmet varkensvlees dat meereisde naar de buurt van Arlon met een vrachtwagenchauffeur die uit het oosten kwam.

De impact van de dierziekte op de volksgezondheid is onbestaande, de economische schade in de varkenshouderij is niet te overzien. “Wat de exportbelangen betreft, is een taskforce ingericht onder de hoede van de FOD Buitenlandse Zaken”, brieft minister Schauvliege de Vlaamse parlementsleden in de commissie Landbouw. Commissievoorzitter Jos De Meyer (CD&V) had daarom verzocht. “Zij ontfermen zich over het vrijwaren van exportmogelijkheden naar derde landen, en ook over het openen van nieuwe bestemmingen. In de schoot van die taskforce is op 3 oktober een aparte cel ingericht die zich focust op de Afrikaanse varkenspest.”

Over eventuele economische steun voor varkensbedrijven vanuit de EU kan Schauvliege vandaag nog geen uitspraak doen – “de gesprekken daarover lopen”. Over de marktsituatie zegt ze het volgende: “Vorige week daalde de Belgische varkensprijs met 10 procent (deze week status quo maar een basisprijs onder 1 euro is ronduit problematisch, nvdr.).”

Dertien exportbestemmingen zijn momenteel geblokkeerd. Vanuit het federale niveau zijn er gesprekken aangeknoopt met derde landen die varkensvlees in de eerste dagen na de uitbraak volledig hadden geblokkeerd. Op Vlaams niveau heeft minister Schauvliege promotieorgaan VLAM ingeschakeld in dat verband. “Ik hoop dat een aantal van die exportbestemmingen deels gedeblokkeerd geraken teneinde een overaanbod van varkensvlees op de interne markt en een verdere daling van de prijzen te vermijden.”

Een fijne boodschap is het niet, maar minister Schauvliege verhult niet dat deze crisis niet snel zal verdwijnen: “Stel dat wij volgende week of de week nadien vaststellen dat er in Wallonië geen nieuwe besmette karkassen bijkomen – ik hoop dat het zo is – dan nog blijft er een periode lopen tot we kunnen zeggen dat er in België geen varkenspest meer is bij everzwijnen.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via