nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.11.2018 Varkensboeren doen in overlevingsmodus voort

De twee grote landbouworganisaties in Vlaanderen besteden in hun ledenbladen veel aandacht aan de conjunctuur in de varkenssector, en dat is een veeg teken. Sinds de vaststelling van de Afrikaanse varkenspest onder everzwijnen in de provincie Luxemburg zit de varkensprijs op een bedenkelijk laag niveau. “Levend wordt net één euro per kilo betaald voor een varken. Op de biggenmarkt is de situatie minstens even dramatisch”, schrijft ABS-voorzitter Hendrik Vandamme in Drietand. Ook Sonja De Becker maakt zich namens Boerenbond zorgen over “de onhoudbare druk op varkens- en biggenprijzen”.

Al weken na elkaar ligt de varkensprijs in de ons omringende landen fors hoger dan in België, met alle gevolgen van dien voor onze varkenshouders. “Er is een duidelijke vraag naar biggen en varkens(vlees)”, analyseert ABS-voorzitter Hendrik Vandamme, “maar toch blijft België, weeral, het paradijs voor wie marge wil pakken op de verkoop van varkens en varkensvlees.” Biggen worden vandaag verkocht aan een kleine twintig euro, terwijl de kostprijs het dubbele bedraagt. Het verschil tussen de Belgische en Duitse varkensprijs is veel te groot (7 cent) volgens Vandamme om als “normaal” beschouwd te kunnen worden.

Hij windt er in Drietand geen doekjes om: “Er is meer aan de hand, op de kap van hardwerkende varkenshouders. Vandaag wordt door Belgische afnemers geprofiteerd van de Afrikaanse varkenspest. Onder het mom van de uitbraak worden varkens aan dumpingprijzen aangekocht en verwerkt. Andere schakels in de varkenskolom zeggen dat ook zij het moeilijk hebben, maar we zien hen wel doodleuk verder gaan.” Hendrik Vandamme geeft het voorbeeld van de vleeswarenindustrie die momenteel een erg goedkope grondstof heeft en zijn eindproduct vlot aan de man kan brengen richting detailhandel. “De marge wordt zelfs vergroot!”

Volgens Vandamme doen de Vlaamse varkensboeren voort in overlevingsmodus, in de hoop dat de prijs zich ooit fors herpakt. “Europa komt niet tussen op de markten omdat er in andere landen geen probleem is. Een koude sanering loert om de hoek? Is dit wat onze beleidsmakers willen laten gebeuren?” Sonja De Becker geeft in haar voorwoord in Boer&Tuinder aan dat er niet snel beterschap te verwachten valt. “Afnemers op buitenlandse afzetmarkten blijven misbruik maken van de situatie door extra prijsconcessies te vragen voor Belgisch varkensvlees. De huidige marktlogica is niet makkelijk te doorbreken. Intussen stapelen de verliezen zich op varkensbedrijven op.”

Aan federaal minister van Landbouw Denis Ducarme werd gevraagd om uitstel van sociale bijdragen. Tot nu toe geldt die maatregel enkel voor varkensbedrijven in de provincie Luxemburg. Boerenbond rekent ook op de erkenning als ‘sector in moeilijkheden’, waardoor de sociale bijdragen kunnen verminderen. De sectorvakgroep Varkens binnen Boerenbond werkte een maatregelenpakket uit waar steun voor gezocht zal worden bij zowel de (federale en de Vlaamse) overheid als de ketenpartners. Overleg met Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege resulteerde in een engagement van haar kant om tussen te komen in de Rendac-factuur. Ook beloofde ze aan De Becker om met de banken in overleg te gaan over uitstel van aflossing en overbruggingskredieten voor bedrijven die het moeilijk hebben. Zij zal ook de overheidswaarborg activeren.

Bron: Boer&Tuinder / Drietand

Volg VILT ook via