nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.12.2018 Provinciale landbouwgedeputeerden zijn benoemd

In alle provincies legde de deputatie maandag de eed af. Voor de post Landbouw waren er heel wat vertrouwde gezichten. In West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen blijven respectievelijk Bart Naeyaert (CD&V), Inge Moors (CD&V) en Ludwig Caluwé (CD&V) aan als gedeputeerde voor Landbouw, al neemt Kathleen Helsen (CD&V) na drie jaar de bevoegdheid over van Caluwé. Oost-Vlaanderen krijgt wel een gloednieuwe landbouwgedeputeerde: Leentje Grillaert (CD&V) volgt er partijgenoot Alexander Vercamer (CD&V) op die 33 jaar bevoegd was voor landbouw. En in Vlaams-Brabant Monique Swinnen (CD&V) na twee jaar afgelost in de deputatie door Gunther Coppens (N-VA), maar de bevoegdheid Landbouw gaat dan naar Tom Dehaene (CD&V).

Hoewel er relatief weinig wijzingen zijn op de post van gedeputeerde voor Landbouw, betekenden de lokale verkiezingen van 14 oktober toch een grote kentering voor de deputaties. In alle provincies zijn er niet langer zes gedeputeerden, maar slechts vier. Dat betekent dat elke gedeputeerde ook een zwaardere portefeuille krijgt dan in het verleden het geval was. En ook het aantal provincieraadsleden werd grondig teruggeschroefd: slechts de helft van de raadsleden uit de bestuursperiode 2013-2018 kunnen voortaan op post blijven.

In de provincie Antwerpen worden de bevoegdheden binnen de deputatie verdeeld onder CD&V en N-VA. Ludwig Caluwé (CD&V) blijft op post als landbouwgedeputeerde. Naast landbouw krijgt hij er ook de bevoegdheden Economie, Innovatie, Financiën, Haven en Patrimonium bij. Zijn partijgenoot Peter Bellens die tijdens de vorige legislatuur bevoegd was voor Plattelandsbeleid wordt opgevolgd door Kathleen Helsen (CD&V). Na drie jaar neemt zij de bevoegdheid Landbouw over van Ludwig Caluwé.

In Limburg heeft sp.a plaats geruimd voor N-VA in de deputatie. CD&V en Open Vld zijn wel nog van de partij. Als grootse partij krijgt CD&V twee gedeputeerden. Inge Moors wordt eerste gedeputeerde en zij krijgt naast Landbouw ook de bevoegdheden Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening en Wonen. Ook in West-Vlaanderen krijgt de eerste gedeputeerde de bevoegdheid Landbouw. Bart Naeyaert (CD&V) krijgt er ook de portefeuilles Communicatie, Contracten, Platteland, Waterbeleid en Visserij bij.

In Vlaams-Brabant wordt de gedeputeerde voor Landbouw een duobaan. Monique Swinnen (CD&V) die sinds 2007 in de provincieraad zetelde, doet er twee jaar bij als onder meer gedeputeerde van Landbouw en Toerisme. Vanaf 2021 wordt ze vervangen door nieuwkomer in de deputatie Gunther Coppens (N-VA), maar gaat de bevoegdheid Landbouw naar Tom Dehaene (CD&V), die ook de bevoegdheden Mobiliteit en Smart Region heeft. 

In Oost-Vlaanderen was het uitkijken naar de opvolger van ‘politiek beest’ Alexander Vercamer (CD&V). Hij zetelde 33 jaar lang in de Oost-Vlaamse deputatie en had er onafgebroken de bevoegdheid over landbouw. Zijn opvolgster, Leentje Grillaert, komt uit dezelfde partij en was al schepen in de gemeente Wetteren en provincieraadslid. Opvallend is ook dat Oost-Vlaanderen een volledige nieuwe bestuursploeg krijgt. Open Vld en sp.a zijn naar de oppositie verwezen en N-VA en Groen treden voor het eerst, naast CD&V, toe tot de deputatie.  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via