nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.12.2018 Hogan viert mee 60-jarig bestaan van CEJA in Ieper

De Europese koepelorganisatie van jonge landbouwers (CEJA) vierde zijn 60-jarig bestaan in Ieper. Op die plek hangen ‘Nooit meer oorlog’ en ‘Nooit meer honger’ nauw met elkaar samen. EU-commissaris Phil Hogan tekende present. De Ier is zelf nog actief geweest in de belangenverdediging van jonge landbouwers. Hij zette aan huidig CEJA-voorzitter Jannes Maes en diens achterban uiteen hoe zijn voorstel voor een nieuw landbouwbeleid de ondersteuning voor jonge landbouwers een niveau hoger tilt. “Voor het eerst is de generatiewissel in de landbouw één van de hoofddoelstellingen van het GLB”, aldus Hogan. Daar is Jannes Maes zeer over te spreken, zo vertelt hij aan VILT.

Een 180-tal gasten, onder wie jonge landbouwers en hun spreekbuizen (o.a. Giel Boey namens Groene Kring), zakten dinsdag af naar Ieper voor het jubileumevenement van CEJA. “Vandaag zou een moment kunnen zijn om terug te blikken op wat we de voorbije 60 jaar verwezenlijkt hebben”, zei voorzitter Jannes Maes op de viering van 60 jaar CEJA, de Europese koepel van jonge land- en tuinbouwers waarvan ook Groene Kring lid is. “Maar ik blik liever vooruit op alle uitdagingen en kansen die ons nog te wachten staan.”

Dat gebeurde door speeches van onder andere EU-commissaris Phil Hogan en een debat over de belangrijkste agendapunten. Ook werden de goede landbouwpraktijken getoond van vier jonge landbouwers en een fototentoonstelling met als thema ‘Farming for the Future’. Aan het einde van de dag kregen alle aanwezigen de kans om de ‘Last Post’-ceremonie aan de Menenpoort in Ieper bij te wonen. Nog iedere avond wordt daar het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. De wereldoorlogen en de honger die de bevolking toen leed waren de drama’s die mee gezorgd hebben voor de Europese integratie en voor een gemeenschappelijk landbouwbeleid.

“Hoezeer we als organisatie ook geëvolueerd zijn de afgelopen 60 jaar, CEJA is één gebleven in al zijn verscheidenheid”, sprak voorzitter Jannes Maes. “Onze leden zijn divers in hun achtergrond, taal en de bedrijven die ze runnen maar ze delen dezelfde dromen, ambities en uitdagingen.” Maes constateert dat ook het politieke debat over landbouw in Europa erg veranderd is doorheen de jaren. “Het is onze verantwoordelijkheid om namens jonge landbouwers een actieve rol te spelen in deze discussies”, aldus de voorzitter van CEJA.

Lees ook het interview met Jannes Maes: Het is van groot belang dat jonge landbouwers alle kansen krijgen

Kijk je naar het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de periode 2014-2020 en de tekst van het nieuwe GLB-voorstel van de Europese Commissie, dan worden jonge landbouwers inderdaad naar waarde geschat. Voor het eerst staat de generatiewissel in de sector tussen de negen hoofddoelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Bovendien zullen lidstaten in de toekomst moeten rapporteren aan Europa over de manier waarop zij in hun land de generatieoverdracht op landbouwbedrijven vergemakkelijken.

Bij de vorige GLB-hervorming werd na volgehouden lobbywerk van CEJA een extraatje aan inkomenssteun voorzien voor jonge landbouwers. Sindsdien krijgt een starter, in de eerste vijf jaren na opstart of overname van een landbouwbedrijf, tot een kwart meer inkomenssteun. Vandaag besteden lidstaten 0,8 procent van hun nationale enveloppe aan extra inkomenssteun voor jonge landbouwers. Hogan wil dat optrekken tot minimaal 2 procent, ofwel in de vorm van een top-up op de rechtstreekse inkomenssteun (pijler I) ofwel door een overheveling naar de tweede pijler waar de middelen ingezet kunnen worden voor vestigingssteun. Wanneer een land dat niet doet, dan wil de Commissie de geldkraan een halve slag dichtdraaien en gaan die middelen onherroepelijk verloren.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan was er graag bij op de viering van 60 jaar CEJA. “Ik was zelf een jonge landbouwer en weet wat dat in de praktijk betekent. Alles wat in mijn macht ligt, wil ik doen om de generatiewissel in de landbouw te bevorderen. Jullie jongeren zijn immers nodig om de landbouwsector in Europa competitief en duurzaam te houden, en in het hart van onze plattelandsgemeenschappen.” Tijdens een buitengewone algemene vergadering twee dagen voordien mocht jongerenkoepel CEJA twee nieuwe ledenorganisaties en al hun jonge leden-landbouwers verwelkomen: uit het Verenigd Koninkrijk de ‘NFU Next Gen’ en uit Griekenland de ‘Panhellenic Young Farmers’ Association’.

Bron: eigen verslaggeving / Boer&Tuinder

Beeld: @PhilHoganEU

Volg VILT ook via