nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.12.2018 Proefcentra nemen afscheid van Alexander Vercamer

Met de installatie van de provinciale deputaties is er ook een eind gekomen aan de politieke loopbaan van Oost-Vlaams gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V). Zowat 37 jaar lang zetelde hij onafgebroken in de provincieraad waarvan 33 jaar als landbouwgedeputeerde. In die hoedanigheid was hij bijna 25 jaar voorzitter van het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), het Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) en het Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS). Voor zijn inzet bij de uitbouw van deze proefcentra werd hij uitvoerig gehuldigd en werd ook de ‘wetenschappelijke prijs Sander Vercamer’ in het leven geroepen.

Tijdens een feestelijke avond werden de verdiensten van Sander (zoals hij door iedereen wordt genoemd, nvdr) Vercamer voor het PCA, PCG en PCS uitvoerig belicht. Directeur van de proefcentra Bruno Gobin loofde zijn dossierkennis en de doortastendheid waarmee hij de proefcentra bestuurde. “Dat gaf ons de kans om vele nieuwe onderzoeksrichtingen op te starten. Denk maar aan de afdeling groen of de technopool sierteelt bij PCS, of bio, smaak en innovatieve teelten bij PCG en de waarschuwingsapplicatie bij PCA”, aldus Gobin. Ook samenwerking tussen de praktijkcentra en met de rest van de keten was één van zijn stokpaardjes.

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker loofde Sander Vercamer voor zijn sterke verbondenheid met de landbouw. “Sander had steeds oog en oor voor de uitdagingen waar de land- en tuinbouw mee geconfronteerd wordt en hij was niet bang om regels en principes oordeelkundig te blijven toepassen zonder in te gaan op de waan van de dag. Zo hielp hij menig landbouwdossier of landbouwer vooruit”, stelde ze. De Becker noemde Vercamer ook dé ambassadeur van de provinciale proefcentra. “Niet alleen heeft hij steeds gestreefd naar een betere integratie tussen de centra, zijn focus lag ook breder dan enkel de teelt en hij betrok ook de thema's bodem en water in het onderzoek.”

Ook Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege tekende present om Vercamer te huldigen. “Vanuit zijn ervaring als docent kon Sander als geen ander complexe problemen benoemen en een heldere oplossing formuleren. En vanuit zijn wortels in de sector kon hij zeer goed bruggen bouwen en vooruitgang boeken door het verzoenen van soms tegenstrijdige standpunten”, luidde het. De minister noemde Vercamer hét boegbeeld van de Vlaamse sierteeltsector en de man die zijn volk van azalea’s leerde houden.

Alexander Vercamer nam ook zelf het woord. Hij was zeer vereerd met alle toegezwaaide lof. “Ik ben heel fier dat ik mij ten dienste heb kunnen stellen van de Vlaamse land- en tuinbouw. “De sector is in al die tijd enorm veranderd. Dat vraagt ook andere vaardigheden van de landbouwer. Ik ben blij dat we daar met de proefcentra een bijdrage hebben kunnen aan leveren. Door de input vanuit de praktijk waren de proefcentra ook in staat om snel te schakelen”, klonk het. Eén van de zaken die hij altijd heel belangrijk heeft gevonden, is het open kennissysteem. “Door de kennis voor de hele sector beschikbaar te maken, kan je de sterken sterker maken en de zwakkeren meetrekken.”

Vercamer sprak ook zijn dank uit aan de opeenvolgende directies van de proefcentra, de medewerkers en ook de telers die in de raden van bestuur en de technische comités zetelden, vanwege de fijne samenwerking. Hij sloot zijn speech af met de legendarische woorden waarmee hij elke speech in zijn loopbaan eindigde: “Wie voor landbouw zorgt, zorgt ook voor zichzelf. Want aan de basis van spijs en drank staan boeren en boerinnen hier en elders in de wereld.”

De proefcentra hadden nog een opvallende verrassing voor hun afscheidnemend voorzitter. Er wordt een wetenschappelijke prijs in het leven geroepen die de naam ‘Sander Vercamer’ zal dragen. “Elke twee jaar zal deze prijs een doctoraatswerk bekronen dat nieuwe academische inzichten combineert met goede praktische toepasbaarheid op het terrein”, legde directeur van de proefcentra Bruno Gobin uit. In 2019 wordt de prijs een eerste keer uitgereikt in het thema groenten, nadien komen sierteelt en aardappelteelt aan bod. Voor de prijs werd een fonds opgericht dat al de eerste schenkingen mocht ontvangen.  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via