nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.02.2019 Brochure aanbod Oost-Vlaamse proefcentra en provincie

Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers kunnen op heel wat diensten en informatieverlening rekenen vanuit de Oost-Vlaamse proefcentra en de provincie. In de nieuwe brochure ‘Innovatief en duurzaam boeren’ maken die land- en tuinbouwers op een uitgebreide en overzichtelijke manier kennis met dat aanbod en het onderzoek. “De provincie wil bijdragen aan een economisch sterke, diverse en duurzame land- en tuinbouwsector”, zegt de nieuwe gedeputeerde van Landbouw Leentje Grillaert.

De Oost-Vlaamse proefcentra, dat zijn het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) in Kruishoutem en het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), eveneens in Kruishoutem. Zij staan in voor heel wat onderzoek, voorlichting en andere dienstverlening, samen met de dienst Landbouw & Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen die eveneens gemeenten, land- en tuinbouwers, verenigingen, organisaties … doelgericht ondersteunt. De proefcentra en de provincie werken ook samen in het Waterportaal, een infoloket voor het volledige waterbeheer op het niveau van de teelten en de bedrijven.

In de nieuwe brochure worden de activiteiten, advies- en dienstverlening belicht vanuit verschillende thema’s zoals water, energie, klimaat, bodem en bemesting, duurzame gewasbescherming, innovatie, markt en maatschappij en subsidies. “De provincie wil bijdragen aan een economisch sterke, diverse en duurzame land- en tuinbouw die kwaliteitsvolle producten aflevert en functioneert in harmonie met andere functies op een (be)leefbaar platteland”, klinkt het bij Leentje Grillaert, Oost-Vlaams gedeputeerde bevoegd voor landbouw en platteland. “Via de provinciale proefcentra worden innovatie en praktijkgericht onderzoek in de sierteelt, groenteteelt en aardappelteelt ondersteund.”

De 64 pagina’s tellende brochure is te .

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Brochure 'Innovatief en duurzaam boeren'

Volg VILT ook via